Freez Screen Video Capture Freez Screen Video Capture

Freez Screen Video Capture
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.368

VirtualDub VirtualDub 1.9 Trình biên tập video

VirtualDub
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.675

Camersoft Webcam Capture Camersoft Webcam Capture 2.2 Phần mềm ghi webcam

Camersoft Webcam Capture
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.927

FastStone Capture FastStone Capture 7.6 TIện ích chụp và chỉnh sửa ảnh màn hình Desktop

FastStone Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.912

Easy Screen Capture 2.0.4 Easy Screen Capture 2.0.4

Easy Screen Capture 2.0.4
 • Phát hành: Longfine
 • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Tìm thêm: hiệu chỉnh ảnh Chụp màn hình BMP PNG GIF JPG Longfine
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.905

Flash & Media Capture Flash & Media Capture Tải hình và Flash từ tất cả các trang web

Flash & Media Capture
 • Phát hành: MetaProducts
 • Flash and Media Capture 2.0 là một plugin cho trình duyệt Internet Explorer, cho phép bạn lưu tất cả những hình ảnh và Flash từ trang web đang mở vào thư mục lưu trữ được chỉ định trước.
 • Windows
 • Dung lượng: 7,5 MB
 • Tìm thêm: Flash & Media Capture 2.0 Flash and Media Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.790

Webcam Video Capture Webcam Video Capture Pphần mềm dùng để ghi lại webcam

Webcam Video Capture
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.502

Power Screen Capture 7.1.0.138 Power Screen Capture 7.1.0.138

Power Screen Capture 7.1.0.138
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.337

CaptureScreen CaptureScreen

CaptureScreen
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.906

Solid Capture Solid Capture 3.0 Tiện ích chụp màn hình

Solid Capture
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.641
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google