MSN Pictures Displayer 4.6 MSN Pictures Displayer 4.6

MSN Pictures Displayer 4.6
  • Phát hành: sbegouin
  • Avartar là hình ảnh đại diện cho bạn trong các trình nhắn tin, như MSN Messenger, Yahoo Messenger. Thông thường, trong khi chat với bạn bè, Avatar chỉ là một bức ảnh tĩnh, nếu bạn muốn ảnh động thì MSN Pictures Displayer (MPD) chính là một lời giải hợp lý
  • Windows
  • Dung lượng: 5,2 MB
  • Tìm thêm: Avartar nhắn tin hình ảnh MSN Messenger Yahoo Messenger chat ảnh động slideshow
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 9.325
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google