Thủ tục đăng ký đơn giá tiền lương Thủ tục đăng ký đơn giá tiền lương

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search