Deep Freeze Standard Deep Freeze Standard 7.72 Đóng băng ổ cứng máy tính

Deep Freeze Standard
 • Đánh giá: 617
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.186.168

Shadow Defender Shadow Defender 1.4 Đóng băng ổ cứng hữu hiệu cho Windows

Shadow Defender
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 137.088

Deep Freeze Enterprise Deep Freeze Enterprise Đóng băng máy tính

Deep Freeze Enterprise
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.013

Returnil Virtual System Premium Edition 2.0 Returnil Virtual System Premium Edition 2.0

Returnil Virtual System Premium Edition 2.0
 • Phát hành: Returnil
 • Sau sự thành công của những phiên bản miễn phí thì vừa qua hãng Returnil đã vừa cho ra mắt phiên bản thương mại thứ 2 của mình về phần mềm đóng băng hệ thống Virtual System Premium Edition 2.0 với cơ chế hoạt động hoàn toàn gần gũi với mọi người dùng.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Tìm thêm: đóng băng máy tính hoạt động bảo vệ hệ thống windows Returnil đóng băng
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.106

Cyber Station manager(CSM) Cyber Station manager(CSM) 5.3 Phần mềm quản lý phòng máy

Cyber Station manager(CSM)
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.060

Disk Write Copy Professional Edition Disk Write Copy Professional Edition 1.0 Phần mềm đóng băng hệ thống

Disk Write Copy Professional Edition
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.847

Toolwiz Time Freeze Toolwiz Time Freeze 2.2 Phần mềm đóng băng hệ thống miễn phí

Toolwiz Time Freeze
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.172

Windows SteadyState Windows SteadyState 2.5 Thiết lập quyền sử dụng máy tính

Windows SteadyState
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.801

Deep Freeze Enterprise for Mac Deep Freeze Enterprise for Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac

Deep Freeze Enterprise for Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.350

Shadow Defender (64-bit) Shadow Defender (64-bit)

Shadow Defender (64-bit)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.413
Có tất cả 12 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search