Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh các ngành hoặc chuyên ngành trình độ Thạc sĩ

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 112

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 91
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search