Easy Resize JPEGs by Folder Easy Resize JPEGs by Folder 1.1 Thay đổi kích thước nhiều ảnh

Easy Resize JPEGs by Folder
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123.177

Ashampoo Photo Optimizer Ashampoo Photo Optimizer 6.0 Chỉnh sửa và tối ưu hóa hình ảnh

Ashampoo Photo Optimizer
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.618

Media Resizer 2.58 Media Resizer 2.58

Media Resizer 2.58
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.558

FastStone Capture FastStone Capture 8.0 TIện ích chụp ảnh màn hình

FastStone Capture
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.009

FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer 5.3 Tiện ích xem và quản lý ảnh đa dạng

FastStone Image Viewer
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.770

Fast Image Resizer Fast Image Resizer 0.98 Thay đổi kích thước ảnh dễ dàng

Fast Image Resizer
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.742

Anymaking Anymaking

Anymaking
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 22.241

Time Lapse Assembler for Mac Time Lapse Assembler for Mac 1.5 Tạo video từ hình ảnh

Time Lapse Assembler for Mac
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.698

Image Analyzer Image Analyzer 1.35

Image Analyzer
 • Phát hành: MeeSoft
 • Image Analyzer cho phép bạn thay đổi kích thước, cắt xén hình ảnh, thêm vào các hiệu ứng, lọc hình ảnh, tự động thay chỉnh màu sắc, loại bỏ hiện tượng mắt đỏ (red-eye)...và một tùy chọn cho bạn tạo một bộ hiệu ứng riêng để tiện sử dụng về sau.
 • Windows Version: 1.35
 • Dung lượng: 221 MB
 • Tìm thêm: thay đổi kích thước cắt xén hình ảnh tự động hiệu ứng chỉnh màu sắc
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.918
Có tất cả 159 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search