Thiệp mời sinh nhật Template Thiệp mời sinh nhật

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 53 KB
 • Lượt tải: 2.419
 • Ngày phát hành: 06/03/2013
 • Ngày cập nhật: 07/03/2013

Giới thiệu

Đã đến lúc tổ chức tiệc sinh nhật, hãy thông báo cho bạn bè của bạn! Thiệp mời này có hình tia màu xanh lục được bao phủ màu vàng. Bạn đừng quên đổi nội dung, kẻo bạn bè sẽ đến nhầm địa chỉ và tìm một anh chàng 40 tuổi tên là Zack. Thiết kế này cũng đủ linh hoạt để phù hợp với các dịp khác.

Thiệp mời sinh nhật

Phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013.

Lịch Lịch Template Lịch của năm

Lịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280

Thiết kế lịch 2013 (Thứ 2 - Chủ Nhật) Thiết kế lịch 2013 (Thứ 2 - Chủ Nhật) Template Thiết kế lịch 2013

Thiết kế lịch 2013 (Thứ 2 - Chủ Nhật)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

Kế hoạch bữa ăn hàng tuần Kế hoạch bữa ăn hàng tuần Template kế hoạch bữa ăn hàng tuần

Kế hoạch bữa ăn hàng tuần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Thư kinh doanh Thư kinh doanh Template Thư kinh doanh

Thư kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Nhật ký chi phí du lịch Nhật ký chi phí du lịch Template Nhật ký chi phí du lịch

Nhật ký chi phí du lịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Báo cáo quản trị tri thức Báo cáo quản trị tri thức Template Báo cáo quản trị tri thức

Báo cáo quản trị tri thức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng Template kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng

Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Báo cáo tiếp nhận Báo cáo tiếp nhận Template Báo cáo tiếp nhận

Báo cáo tiếp nhận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Bảng cân đối kế toán với tỷ lệ Bảng cân đối kế toán với tỷ lệ Template Bảng cân đối kế toán với tỷ lệ

Bảng cân đối kế toán với tỷ lệ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

Phong bì cho doanh nghiệp Phong bì cho doanh nghiệp Template Phong bì cho doanh nghiệp

Phong bì cho doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 482
Xem thêm Mẫu Office