Tansee iPhone Transfer SMS 2.9 Chuyển tin nhắn SMS iPhone sang PC

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 2.9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 9,2 MB
 • Lượt tải: 301
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/8

Giới thiệu

Tansee iPhone Transfer SMS có thể chuyển các tin nhắn SMS iPhone vào máy tính như một tập tin txt hoặc một tập tin ANTS. Trước khi chuyển SMS, bạn có thể chọn để chuyển tất cả các địa chỉ liên lạc hoặc một số liên lạc duy nhất, hơn nữa, bạn có thể chuyển các tin nhắn SMS đến một file TXT hoặc một tập tin ANTS. Trong tập tin ANTS, bạn có thể bảo vệ các tập tin với mật khẩu để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Tansee iPhone Transfer SMS có thể cung cấp cho bạn:
- Sao lưu tin nhắn SMS iPhone vào máy tính trước khi iPhone từ chối nhận tin nhắn SMS mới.
- Xem và quản lý tin nhắn SMS iPhone cũ trong máy tính của bạn.
- Xem tin nhắn SMS trong định dạng tập tin văn bản (.txt), ANTS (.ants), tập tin định dạng MHT (.mht) trên máy tính.
- Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ (.ants).
- Chỉnh sửa các tin nhắn SMS (.ants).
- In tin nhắn SMS (in file MHT bởi trình duyệt IE).

Tansee iPhone Transfer SMS

Phương Lan

Mobiola WebCamera for BlackBerry Mobiola WebCamera for BlackBerry

Mobiola WebCamera for BlackBerry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 750

Mobiola Web Camera for Windows Mobile Mobiola Web Camera for Windows Mobile

Mobiola Web Camera for Windows Mobile
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.866

Droid Explorer Droid Explorer

Droid Explorer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.272

M8 Theme Builder M8 Theme Builder

M8 Theme Builder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.982

iTransferStudio iTransferStudio

iTransferStudio
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 236

iDeduper iDeduper

iDeduper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 782

iCoolsoft iPod Software Pack iCoolsoft iPod Software Pack

iCoolsoft iPod Software Pack
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 524

CallRec.me for iPhone CallRec.me for iPhone

CallRec.me for iPhone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.760

Nokia Software Updater 3.0.156 Nokia Software Updater 3.0.156

Nokia Software Updater 3.0.156
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.908

Opera Mini for Windows Mobile Opera Mini for Windows Mobile 6 Trình duyệt web siêu tốc

Opera Mini for Windows Mobile
 • Đánh giá: 74
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.252
Xem thêm Tiện ích