Microsoft .NET Framework Version 4.0

 • Đánh giá: (148 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Version: 4.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 48,1 MB
 • Lượt xem: 298.641
 • Lượt tải: 578.548
 • Ngày phát hành: 01/01/2010
 • Ngày cập nhật: 04/07/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

.NET Framework của Microsoft là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows.

Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Ngoài ra, khung lập trình .NET quản lý việc thực thi các chương trình .NET do đó người dùng cần phải cài .NET để có thể chạy các chương trình .NET.

Theo wikipedia

Kill Process Kill Process 1.2 Đóng các cửa sổ báo lỗi

Kill Process
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.617

1AVStreamer 1AVStreamer 1.9 Quảng cáo sản phẩm qua 1 click chuột

1AVStreamer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.123

R-Updater R-Updater 1.2 Chương trình update phần mềm miễn phí

R-Updater
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.622

WinSetupFromUSB WinSetupFromUSB 1.3 Tạo USB khởi động

WinSetupFromUSB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.407

Citrix Xnapshot Citrix Xnapshot

Citrix Xnapshot
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

System Explorer Portable System Explorer Portable

System Explorer Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.444

Neo Security Flash Neo Security Flash 1.3 Nâng cao hiệu quả cho thiết bị bộ nhớ Flash

Neo Security Flash
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Startup Sound Changer Startup Sound Changer 1.0 Thay đổi nhạc khởi động windows 7

Startup Sound Changer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.374

DiskInternals Linux Reader DiskInternals Linux Reader Truy cập vào file hệ thống an toàn

DiskInternals Linux Reader
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 642

Complete System Tuneu Complete System Tuneu 2.1 Tối ưu hóa hiệu suất máy tính

Complete System Tuneu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 830
Xem thêm Khác