Super Utilities Pro

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: SuperLogix
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,2 MB
 • Lượt xem: 9.929
 • Lượt tải: 6.900
 • Ngày phát hành: 23/09/2011
 • Ngày cập nhật: 23/09/2011
 • Hạn định: 14 ngày
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/NT

Giới thiệu

Có các chương trình như: Backup lại driver của máy, mã hoá file, xoá registry, bảo vệ thư mục, Uninstall… Nhưng chúng chỉ có các chức năng riêng lẻ. Với chương trình Super Utilities Pro 9.9.60, bạn sẽ làm được tất cả điều đó chỉ bằng những cú nhấp chuột đơn giản.

Đây là một số chức năng quan trọng trong chương trình tổng hợp này.

1. System cleaner

- Disk cleaner: Xoá những file tạm và các file hỏng trong win, nó sẽ làm cho máy bạn nhẹ nhàng làm việc hơn.

- Registry cleaner: Xoá bỏ những registry không cần thiết, ngoài ra nó còn có chức năng khôi phục những registry đã mất (bạn phải chú ý đến chức năng này nếu bạn chưa rành về registry).

- Startup Organizer: Cho biết những file được nạp trong quá trình khởi động, ngoài ra bạn có thể bỏ bớt những cái không cần thiết.

- Uninstall Plus: Liệt kê những chương trình đã cài trong máy và bạn có thể gỡ bỏ những chương trình không quan trọng.

- Mermory Turbo: Một chương trình về ram khá tốt, cho phép xem và giải phóng ram.

2. Privacy Prector

- Folder Guard: Nghe tên bạn có thể đoán được chức năng này. Đó là bảo vệ thư mục.

- Tracks Washer: Bảo vệ từng thành phần đã chạy trong máy và các thứ linh tinh khác.

- Super ExeLock: Mã hoá, bảo vệ file .exe. Với nó bạn không cần phải cài ExeProtect nữa.

- Super Shedder: Xoá file và thư mục, không cho các chương trình khôi phục khác có thể lấy lại được nữa. Ngăn ngừa trường hợp có người muốn lấy dữ liệu của bạn khi bạn đã xoá dữ liệu đó.

- Super MenuGuard: Bảo vệ những thứ liên quan đến Start menu.

3. System Maintenance

- Windows Mannager: Hiển thị những chương trình đang chạy trên windows.

- Process Mannager: Xem tất cả những file đang chạy trên win, kể cả những file hệ thống.

- IE Protector: Bảo mật IE, tinh chỉnh những thứ liên quan đến IE, ngoài ra với chức năng này cũng sẽ làm cho bạn thấy lướt Web nhẹ nhàng hơn.

- Super Undelete: Một công cụ Scan lại tất cả những thứ đã xoá trong win mà không còn nằm trong sọt rác.

4. Special Tools

- Auto Shutdown: Định giờ tự động tắt máy với nó bạn không cần cài các chương trình định giờ tắt máy khác.

- DriverBackup: Một công cụ gom driver của máy lại rất mạnh. Nó có thể dò tìm tất cả các driver trong máy bạn và bạn có thể gom thành một file .exe tự động cài đặt.

- Folder Analyzer: Tự động gom một thư mục hay chương trình thành file tự cài .exe, với chức năng này bạn có thể gom tất cả các chương trình của cá nhân bạn thành 1 file và chép vào ổ CD, rất tiện lợi cho việc sao lưu dữ liệu.

- Super Shell: Chỉnh những thứ linh tinh trong windows giống chức năng của Tweak UI.

Theo Thanh niên 

MiniTool Partition Wizard Server Edition MiniTool Partition Wizard Server Edition

MiniTool Partition Wizard Server Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.662

EF Duplicate MP3 Finder EF Duplicate MP3 Finder

EF Duplicate MP3 Finder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 245

Joli OS Joli OS

Joli OS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 573

Virtual Dimension Virtual Dimension

Virtual Dimension
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

JoyoBox Cleaner JoyoBox Cleaner Tìm kiếm lỗi registry nhanh chóng và an toàn

JoyoBox Cleaner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 452

FlashTray Pro 4.0 FlashTray Pro 4.0

FlashTray Pro 4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.613

Advanced Task Manager 5.0 Advanced Task Manager 5.0

Advanced Task Manager 5.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.469

PrivaZer PrivaZer 2.13 Phần mềm dọn dẹp hệ thống

PrivaZer
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.820

jv16 PowerTools jv16 PowerTools 3.0 Công cụ dọn dẹp registry

jv16 PowerTools
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.247

EnhanceMy8 EnhanceMy8 1.4 Tinh chỉnh và tối ưu Windows 8

EnhanceMy8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 48
Xem thêm Tiện ích