Solar System 3D Simulator 3 Mô phỏng hệ Mặt trời

 • Đánh giá: (445 Đánh giá )
 • Phát hành: Science Fair Projects World
 • Version: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5 MB
 • Lượt xem: 53.039
 • Lượt tải: 68.876
 • Ngày phát hành: 01/03/2006
 • Ngày cập nhật: 24/10/2013
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/XP

Giới thiệu

Phần mềm Solar System 3D Simulator là mô phỏng hệ mặt trời. Đây một phần mềm miễn phí rất hay, vô cùng hữu ích cho các em học sinh lứa tuổi THCS và THPT.

Đây là phần mềm mô phỏng chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời trong biểu diễn không gian 3D với mô phỏng chuyển động như thật. Với phần mềm, các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một điều kiện tuyệt vời để làm quen, quan sát và tìm hiểu trái đất của chúng ta, quan sát được chuyển động của trái đất, mặt trăng và các hành tinh xung quanh mặt trời.

Adobe Captivate 5.5 Adobe Captivate 5.5 Phần mềm biên soạn elearning

Adobe Captivate 5.5
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.816

SnowFox Screen Recorder SnowFox Screen Recorder 1.1 Công cụ ghi video màn hình

SnowFox Screen Recorder
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 390

321Soft Screen Video Recorder 321Soft Screen Video Recorder Dễ dàng ghi lại hoạt động trên màn hình

321Soft Screen Video Recorder
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.856

GMDH Shell GMDH Shell

GMDH Shell
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 858

My Screen Sniper My Screen Sniper 2.0 Chụp ảnh và ghi video màn hình

My Screen Sniper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 730

Multiple Choice Quiz Maker Multiple Choice Quiz Maker

Multiple Choice Quiz Maker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.220

TestMixer TestMixer 2.0 Phần mềm trộn đề thi miễn phí

TestMixer
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.628

Teaching Templates Quiz Maker Teaching Templates Quiz Maker 12.2 Tạo các bài tập tương tự nhau

Teaching Templates Quiz Maker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.608

Free QuizMaker Free QuizMaker 6.2 Soạn câu hỏi trắc nghiệm và bảng khảo sát miễn phí

Free QuizMaker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

Adobe Authorware 7 Adobe Authorware 7 Xây dựng giáo trình E-learning đa phương tiện

Adobe Authorware 7
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.161
Xem thêm Hỗ trợ Giáo án