SoftCAT Plus 5.23 Quản lý sắp xếp ứng dụng

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 5.23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 12,3 MB
 • Lượt xem: 11.617
 • Lượt tải: 8.031
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista

Giới thiệu

SoftCAT Plus là một chương trình CSDL được thiết kế để giúp bạn tổ chức lại các phần mềm. SoftCAT không chỉ ra cho bạn biết những phần mềm nào bạn đang có, chúng nằm ở đâu mà chương trình còn giúp bạn cất giữ những thông tin quan trọng như số serial, tài khoản đăng ký của phần mềm và các thông tin khác. Những thông tin mà bạn chẳng bao giờ biết trước được rằng mình sẽ cần nó lúc nào.

Hơn 30 trường dữ liệu sẽ giúp bạn phân loại được các thông tin như tên chương trình, phiên bản, nhà phát hàng, môi trường chạy, thể loại (thương mại, miễn phí, shareware...), giá sản phẩm, ngày cài đặt, thư mục cài đặt, trang chủ sản phẩm, số serial và tên đăng ký.

Bạn có thể đặt mật mã bảo vệ cơ sở dữ liệu chống lại những đăng nhập không được sự cho phép. Hãy sử dụng chức năng backup tạo bản sao cho những dữ liệu quan trọng của bạn. SoftCAT sử dụng menu popup để truy xuất và điều khiển nhanh. SoftCAT có sẵn CSDL mẫu giúp bạn bắt nhập nhanh chóng cùng với hệ thống trợ giúp ngữ cảnh trực tuyến.

SoftCAT cực kỳ trực quan và dễ sử dụng, và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng SoftCAT là tất cả những gì bạn cần để lưu giữ thông tin về phần mềm của bạn.

Tổng hợp

Norton Commander (NC) Norton Commander (NC) 5.7 Quản lý file trong môi trường DOS

Norton Commander (NC)
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.558

Secrecy File & Folder Hider Secrecy File & Folder Hider 2.1 Ẩn thư mục và tài liệu quan trọng

Secrecy File & Folder Hider
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.179

One Cat File Manager One Cat File Manager 4.0 Hiển thị đồng thời 4 cửa sổ làm việc

One Cat File Manager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.173

Folder Lock Folder Lock 7.3 Bảo vệ tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.154

AxCrypt AxCrypt 1.7 Mã hóa dữ liệu an toàn

AxCrypt
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.643

PS Hot Folders PS Hot Folders 2.2 Phần mềm truy xuất nhanh các thư mục

PS Hot Folders
 • Phát hành: PS Soft Lab
 • Bạn mệt mỏi với những thao tác tìm đến thư mục cần chọn lặp đi lặp lại nhiều lần khi mở các hộp thoại Open, Save As hay Browse và muốn thiết lập mặc định thư mục cho chúng. PS Hot Folders là giải pháp thích hợp trong trường hợp này.
 • Windows Version: 2.2
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/2003/XP
 • Tìm thêm: PS Hot Folders truy xuất nhanh thư mục Download PS Hot Folders tải PS Hot Folders
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.021

Explorer Breadcrumbs Explorer Breadcrumbs 1.3 Phần mềm quản lý thư mục

Explorer Breadcrumbs
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.664

A43 File Management Utility A43 File Management Utility 3.90 Quản lý thư mục và tập tin

A43 File Management Utility
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.995

File Waster File Waster 6.7 Bảo vệ tập tin an toàn

File Waster
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.988

CD-DVD Lock CD-DVD Lock 3.0 Công cụ khóa file

CD-DVD Lock
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.675
Xem thêm Bảo vệ File - Thư mục