SoftCAT Plus

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: FNProgramvare
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,2 MB
 • Lượt xem: 11.617
 • Lượt tải: 8.004
 • Ngày phát hành: 11/12/2007
 • Ngày cập nhật: 15/11/2007
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista

Giới thiệu

SoftCAT Plus là một chương trình CSDL được thiết kế để giúp bạn tổ chức lại các phần mềm. SoftCAT không chỉ ra cho bạn biết những phần mềm nào bạn đang có, chúng nằm ở đâu mà chương trình còn giúp bạn cất giữ những thông tin quan trọng như số serial, tài khoản đăng ký của phần mềm và các thông tin khác. Những thông tin mà bạn chẳng bao giờ biết trước được rằng mình sẽ cần nó lúc nào.

Hơn 30 trường dữ liệu sẽ giúp bạn phân loại được các thông tin như tên chương trình, phiên bản, nhà phát hàng, môi trường chạy, thể loại (thương mại, miễn phí, shareware...), giá sản phẩm, ngày cài đặt, thư mục cài đặt, trang chủ sản phẩm, số serial và tên đăng ký.

Bạn có thể đặt mật mã bảo vệ cơ sở dữ liệu chống lại những đăng nhập không được sự cho phép. Hãy sử dụng chức năng backup tạo bản sao cho những dữ liệu quan trọng của bạn. SoftCAT sử dụng menu popup để truy xuất và điều khiển nhanh. SoftCAT có sẵn CSDL mẫu giúp bạn bắt nhập nhanh chóng cùng với hệ thống trợ giúp ngữ cảnh trực tuyến.

SoftCAT cực kỳ trực quan và dễ sử dụng, và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng SoftCAT là tất cả những gì bạn cần để lưu giữ thông tin về phần mềm của bạn.

Theo softvnn

Tìm thêm: SoftCAT Plus

DataBaGG DataBaGG 1.3 Tiện ích sao lưu và đồng bộ dữ liệu

DataBaGG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Easy File Locker 1.1 Easy File Locker 1.1

Easy File Locker 1.1
 • Phát hành: Xoslab
 • Easy File Locker là chương trình miễn phí, nhẹ và dễ sử dụng có thể giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của người dùng. Nó sẽ bảo vệ tập tin, thư mục gồm cả thư mục con ngay cả dưới chế độ Safe Mode của Windows.
 • Windows
 • Dung lượng: 226 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Windows 7
 • Tìm thêm: bảo vệ dữ liệu bảo vệ tập tin thư mục Safe Mode Windows Xoslab
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.820

My Data Keeper My Data Keeper 1.3 Tiện ích bảo mật dữ liệu

My Data Keeper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

AxCrypt AxCrypt 1.7 Mã hóa dữ liệu an toàn

AxCrypt
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.996

USB Dumper 2.0 USB Dumper 2.0

USB Dumper 2.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.905

USB Disk Protection USB Disk Protection

USB Disk Protection
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.000

CryptoMite CryptoMite 3.0 Bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn

CryptoMite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

SafeHouse Explorer SafeHouse Explorer

SafeHouse Explorer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.635

Amigabit Privacy Cleaner Amigabit Privacy Cleaner 1.0 Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Amigabit Privacy Cleaner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Active@ ZDelete Active@ ZDelete

Active@ ZDelete
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.970
Xem thêm Bảo vệ File - Thư mục