Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình Mẫu template miễn phí cho PowerPoint

 • Đánh giá: (32 Đánh giá )
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3 MB
 • Lượt tải: 38.601
 • Ngày phát hành: 11/06/2013
 • Ngày cập nhật: 12/06/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Mẫu làm slide giáo án, thuyết trình, luận văn, đồ án; phù hợp với giáo viên, thạc sĩ, sinh viên, trưởng phòng, quản lý doanh nghiệp, mẫu độc đáo, ấn tượng, chuyên nghiệp, phối màu theo chuẩn mỹ thuật phù hợp với ngành nghề khác nhau.

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Phù hợp Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003.

Kế hoạch bổ sung thuốc Kế hoạch bổ sung thuốc Template kế hoạch bổ sung thuốc

Kế hoạch bổ sung thuốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Thư mời dự tiệc Năm Mới Thư mời dự tiệc Năm Mới Template thư mời dự tiệc Năm Mới

Thư mời dự tiệc Năm Mới
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.286

Báo cáo hàng năm Báo cáo hàng năm Template Báo cáo hàng năm

Báo cáo hàng năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ Danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ Template danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ

Danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Theo dõi giám sát nhân viên Theo dõi giám sát nhân viên Template Theo dõi giám sát nhân viên

Theo dõi giám sát nhân viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

Lịch chung cả năm Lịch chung cả năm Template lịch chung cả năm

Lịch chung cả năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.187

Bản trình bày chủ đề mùa thu Bản trình bày chủ đề mùa thu Template Bản trình bày chủ đề mùa thu

Bản trình bày chủ đề mùa thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Template Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto

Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117

Báo cáo hoạt động bán hàng Báo cáo hoạt động bán hàng Template Báo cáo hoạt động bán hàng

Báo cáo hoạt động bán hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243

Theo dõi phiên đấu giá Theo dõi phiên đấu giá Template Theo dõi phiên đấu giá

Theo dõi phiên đấu giá
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11
Xem thêm Mẫu Office