Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình Mẫu template miễn phí cho PowerPoint

 • Đánh giá: (34 Đánh giá )
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3 MB
 • Lượt tải: 40.141
 • Ngày phát hành: 11/06/2013
 • Ngày cập nhật: 12/06/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Mẫu làm slide giáo án, thuyết trình, luận văn, đồ án; phù hợp với giáo viên, thạc sĩ, sinh viên, trưởng phòng, quản lý doanh nghiệp, mẫu độc đáo, ấn tượng, chuyên nghiệp, phối màu theo chuẩn mỹ thuật phù hợp với ngành nghề khác nhau.

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Phù hợp Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003.

Giấy khen Giấy khen Template giấy khen

Giấy khen
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.098

Báo cáo tiếp nhận Báo cáo tiếp nhận Template Báo cáo tiếp nhận

Báo cáo tiếp nhận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Bảng so sánh các trường đại học Bảng so sánh các trường đại học Template bảng so sánh các trường đại học

Bảng so sánh các trường đại học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Trang trí album ảnh cưới Trang trí album ảnh cưới Template Trang trí album ảnh cưới

Trang trí album ảnh cưới
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 365

Phân tích phí hoạt động Phân tích phí hoạt động Template Phân tích phí hoạt động

Phân tích phí hoạt động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

Thiết kế kiểu dải băng Thiết kế kiểu dải băng Template thiết kế kiểu dải băng

Thiết kế kiểu dải băng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Mẫu template dành cho tập huấn giáo dục Mẫu template dành cho tập huấn giáo dục Mẫu PowerPoint cho tập huấn giáo dục

Mẫu template dành cho tập huấn giáo dục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 968

Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng Template kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng

Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Danh thiếp chân dung Danh thiếp chân dung Template Danh thiếp chân dung

Danh thiếp chân dung
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Dự án tài chính kinh doanh 5 năm Dự án tài chính kinh doanh 5 năm Template Dự án tài chính kinh doanh 5 năm

Dự án tài chính kinh doanh 5 năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188
Xem thêm Mẫu Office