Slide đẹp cho giáo án điện tử Mẫu PowerPoint cho giáo án điện tử

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 22,5 MB
 • Lượt tải: 4.956
 • Ngày phát hành: 12/06/2013
 • Ngày cập nhật: 12/06/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Mẫu slide PowerPoint này hỗ trợ bạn trong việc làm giáo án điện tử, thuyết trình, đồ án, luận văn tốt nghiệp chắc chắn bạn bài thuyết trình của bạn sẽ rất độc đáo và thuyết phục người xem.

Slide đẹp cho giáo án điện tử

Slide đẹp cho giáo án điện tử

Slide đẹp cho giáo án điện tử

Phù hợp Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003.

Danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ Danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ Template danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ

Danh sách mua sắm quà tặng cho kỳ nghỉ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Tổng quan học kỳ Tổng quan học kỳ Template Tổng quan học kỳ

Tổng quan học kỳ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Theo dõi chuyên cần của sinh viên Theo dõi chuyên cần của sinh viên Template Theo dõi chuyên cần của sinh viên

Theo dõi chuyên cần của sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Máy tính so sánh các khoản vay Máy tính so sánh các khoản vay Template Máy tính so sánh các khoản vay

Máy tính so sánh các khoản vay
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Ngân sách phi lợi nhuận Ngân sách phi lợi nhuận Template Ngân sách phi lợi nhuận

Ngân sách phi lợi nhuận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Danh thiếp có hình cây tre Danh thiếp có hình cây tre Template Danh thiếp có hình cây tre

Danh thiếp có hình cây tre
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 207

Lịch hẹn hàng ngày Lịch hẹn hàng ngày Template Lịch hẹn hàng ngày

Lịch hẹn hàng ngày
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Template Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto

Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119

Lập kế hoạch tính thuế cuối năm Lập kế hoạch tính thuế cuối năm Template Lập kế hoạch tính thuế cuối năm

Lập kế hoạch tính thuế cuối năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Danh sách thực phẩm Danh sách thực phẩm Template Danh sách thực phẩm

Danh sách thực phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105
Xem thêm Mẫu Office