Scratch

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: MIT Media Lab
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 MB
 • Lượt xem: 1.583
 • Lượt tải: 3.323
 • Ngày phát hành: 30/08/2010
 • Ngày cập nhật: 30/08/2010
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

Giới thiệu

Scratch được phát triển bởi MIT Media Lab, Scratch là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên. Kể từ khi phát hành vào năm 2007, hơn một triệu dự án đã được chia sẻ trên trang web. Scratch được cung cấp miễn phí, có thể chạy trên các nền tảng Mac, Windows, và Linux. Ngoài ra, nguồn tài liệu từ Scratch Wiki sẽ giúp các nhà phát triển, các giáo viên rất nhiều trong công việc giảng dạy cũng như phát triển các dự án trên nền tảng Scratch.

AMPPS AMPPS

AMPPS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.090

Excel Export Kit Excel Export Kit Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ Excel

Excel Export Kit
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 547

AllyNova Tree Menu AllyNova Tree Menu

AllyNova Tree Menu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.384

RegexBuddy RegexBuddy Công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ

RegexBuddy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.539

Jackcess Jackcess 2.0 Thư viện Java

Jackcess
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.639

Visual Studio LightSwitch Visual Studio LightSwitch Công cụ hỗ trợ lập trình

Visual Studio LightSwitch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 543

ASP.NET Code Library ASP.NET Code Library

ASP.NET Code Library
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.115

Oracle Migration Toolkit Oracle Migration Toolkit Chuyển đổi data source sang Oracle

Oracle Migration Toolkit
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

Longtion Application Builder Longtion Application Builder

Longtion Application Builder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 365

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2003

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.141
Xem thêm Khác