Scratch

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: MIT Media Lab
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 MB
 • Lượt xem: 1.583
 • Lượt tải: 3.314
 • Ngày phát hành: 30/08/2010
 • Ngày cập nhật: 30/08/2010
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

Giới thiệu

Scratch được phát triển bởi MIT Media Lab, Scratch là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên. Kể từ khi phát hành vào năm 2007, hơn một triệu dự án đã được chia sẻ trên trang web. Scratch được cung cấp miễn phí, có thể chạy trên các nền tảng Mac, Windows, và Linux. Ngoài ra, nguồn tài liệu từ Scratch Wiki sẽ giúp các nhà phát triển, các giáo viên rất nhiều trong công việc giảng dạy cũng như phát triển các dự án trên nền tảng Scratch.

JFileDownload JFileDownload Download cho các tập tin và thư mục trên FTP hoặc HTTP

JFileDownload
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 564

APNSoft DataGrid APNSoft DataGrid

APNSoft DataGrid
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 358

Visual Studio LightSwitch Visual Studio LightSwitch Công cụ hỗ trợ lập trình

Visual Studio LightSwitch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 543

SWIG SWIG

SWIG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 637

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2003

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.141

MySQL Migration Toolkit MySQL Migration Toolkit Chuyển đổi data source sang MySQL

MySQL Migration Toolkit
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 494

AMPPS AMPPS

AMPPS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.090

PDF-to-Word API PDF-to-Word API Tích hợp chức năng của PDF-to-Word vào các ứng dụng

PDF-to-Word API
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • PDF-to-Word API là một thư viện dành cho các nhà phát triển phần mềm. Những người muốn tích hợp chức năng của PDF-to-Word vào các ứng dụng. Nó cho thấy giao diện của COM để chuyển đổi tài liệu Adobe PDF sang định dạng MS Word.
 • Windows
 • Dung lượng: 809,5 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
 • Tìm thêm: PDF to Word API Chuyển đổi dữ liệu Data Conversion
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 414

RISE Editor RISE Editor

RISE Editor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 397

ASP.NET Code Library ASP.NET Code Library

ASP.NET Code Library
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.114
Xem thêm Khác