School Manager 6.0 Phần mềm quản lý nhà trường

 • Đánh giá: (33 Đánh giá )
 • Phát hành: Hoàng Đăng Quang
 • Version: 6.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 278 MB
 • Lượt xem: 54.056
 • Lượt tải: 39.536
 • Ngày phát hành: 28/08/2012
 • Ngày cập nhật: 10/05/2013
 • Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/7, .Net framework 2.0 và Sql Express

Giới thiệu

Phần mềm “QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG” được thiết kế nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo thuận lợi hơn trong công tác được giao. Với giao diện đơn giản dễ sử dụng và rất nhiều tính năng, phần mềm đã có thể giúp giải quyết hơn 90% khối lượng công việc trong nhà trường phổ thông một cách nhanh chóng và chính xác. Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:

- Phân quyền truy cập vào phần mềm theo ba mức độ (Admin, Quản lý, Giáo viên).
- Sử dụng trực tuyến phần mềm trên mạng Internet – Lan (Chỉ có ở quản lý nhà trường Online).
- Quản lý thông tin giáo viên.
- Quản lý thông tin học sinh.
- Tính điểm – Xếp loại học lực, hạnh kiểm – Xếp hạng.
- Chia phòng thi – Xếp lớp – Xét tốt nghiệp.
- In ấn các biểu mẫu theo quy định của bộ giáo dục.
- Thống kê tình hình học tập của học sinh và tình hình giảng dạy của giáo viên.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm School Manager

Phần mềm "QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG" được phát hành với 2 phiên bản:
- Quản lý nhà trường Online (có thu phí): Có thể nhập và quản lý điểm trực tuyến thông qua mạng Internet - Lan.
- Quản lý nhà trường Offline (Miễn phí): Có đầy đủ các tính năng như bảng Online nhưng chỉ nhập và quản lý điểm trên một máy tính.

Phần mềm quản lý nhà trường

Hoàng Đăng Quang

VNSoft 2010 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp VNSoft 2010 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp

VNSoft 2010 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.192

HiVi 2S PCA HiVi 2S PCA Phần mềm thu ngân bằng mã vạch

HiVi 2S PCA
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 410

Phần mềm quản lý Karaoke Phần mềm quản lý Karaoke

Phần mềm quản lý Karaoke
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.408

ACsoft SME ACsoft SME Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

ACsoft SME
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.033

MISA Mimosa.NET 2012 MISA Mimosa.NET 2012 R90 Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp

MISA Mimosa.NET 2012
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.658

VtexCafe VtexCafe 3.0 Phần mềm quản lý quán Cafe, nhà hàng

VtexCafe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.128

Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa dịch vụ FPI Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa dịch vụ FPI Phần mềm quản lý bảo hành FPI

Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa dịch vụ FPI
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.317

MISA Panda.NET 2011 MISA Panda.NET 2011 R26 Phần mềm kế toán Thi hành án

MISA Panda.NET 2011
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.420

POS Plus POS Plus 2014 Phần mềm quản lý bán hàng

POS Plus
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 132
Xem thêm Quản lý