School Manager 6.0 Phần mềm quản lý nhà trường

 • Đánh giá: (33 Đánh giá )
 • Phát hành: Hoàng Đăng Quang
 • Version: 6.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 278 MB
 • Lượt xem: 54.056
 • Lượt tải: 39.528
 • Ngày phát hành: 28/08/2012
 • Ngày cập nhật: 10/05/2013
 • Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/7, .Net framework 2.0 và Sql Express

Giới thiệu

Phần mềm “QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG” được thiết kế nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo thuận lợi hơn trong công tác được giao. Với giao diện đơn giản dễ sử dụng và rất nhiều tính năng, phần mềm đã có thể giúp giải quyết hơn 90% khối lượng công việc trong nhà trường phổ thông một cách nhanh chóng và chính xác. Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:

- Phân quyền truy cập vào phần mềm theo ba mức độ (Admin, Quản lý, Giáo viên).
- Sử dụng trực tuyến phần mềm trên mạng Internet – Lan (Chỉ có ở quản lý nhà trường Online).
- Quản lý thông tin giáo viên.
- Quản lý thông tin học sinh.
- Tính điểm – Xếp loại học lực, hạnh kiểm – Xếp hạng.
- Chia phòng thi – Xếp lớp – Xét tốt nghiệp.
- In ấn các biểu mẫu theo quy định của bộ giáo dục.
- Thống kê tình hình học tập của học sinh và tình hình giảng dạy của giáo viên.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm School Manager

Phần mềm "QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG" được phát hành với 2 phiên bản:
- Quản lý nhà trường Online (có thu phí): Có thể nhập và quản lý điểm trực tuyến thông qua mạng Internet - Lan.
- Quản lý nhà trường Offline (Miễn phí): Có đầy đủ các tính năng như bảng Online nhưng chỉ nhập và quản lý điểm trên một máy tính.

Phần mềm quản lý nhà trường

Hoàng Đăng Quang

NANO-Hospital NANO-Hospital 4.0 Phần mềm quản lý bệnh viện

NANO-Hospital
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.339

Phần mềm quản lý hóa đơn miễn phí SIM 2010.F Phần mềm quản lý hóa đơn miễn phí SIM 2010.F

Phần mềm quản lý hóa đơn miễn phí SIM 2010.F
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.600

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNi Phần mềm quản lý bán hàng VNUNi 2.4 Ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNi
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 444

ThuanViet Billard (32-bit) ThuanViet Billard (32-bit) 3.5 Phần mềm quản lý quán bi-a

ThuanViet Billard (32-bit)
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.928

Phần mềm dự toán Escon Phần mềm dự toán Escon

Phần mềm dự toán Escon
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.067

MISA Invoice Publisher 2012 MISA Invoice Publisher 2012 R6 Phần mềm quản lý hóa đơn

MISA Invoice Publisher 2012
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.488

Vpar Vpar 1.0 Chuẩn hóa hệ thống quản lý doanh nghiệp

Vpar
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.593

a-BigTime a-BigTime 8.0 Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

a-BigTime
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

Perfect HRM Perfect HRM 1.1 Phần mềm quản lý nhân sự

Perfect HRM
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.016

HVL iSM HVL iSM Phần mềm quản lý bán hàng

HVL iSM
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 102
Xem thêm Quản lý