School Manager 6.0 Phần mềm quản lý nhà trường

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 6.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 278 MB
 • Lượt xem: 54.056
 • Lượt tải: 40.128
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/7, .Net framework 2.0 và Sql Express

Giới thiệu

Phần mềm “QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG” được thiết kế nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo thuận lợi hơn trong công tác được giao. Với giao diện đơn giản dễ sử dụng và rất nhiều tính năng, phần mềm đã có thể giúp giải quyết hơn 90% khối lượng công việc trong nhà trường phổ thông một cách nhanh chóng và chính xác. Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:

- Phân quyền truy cập vào phần mềm theo ba mức độ (Admin, Quản lý, Giáo viên).
- Sử dụng trực tuyến phần mềm trên mạng Internet – Lan (Chỉ có ở quản lý nhà trường Online).
- Quản lý thông tin giáo viên.
- Quản lý thông tin học sinh.
- Tính điểm – Xếp loại học lực, hạnh kiểm – Xếp hạng.
- Chia phòng thi – Xếp lớp – Xét tốt nghiệp.
- In ấn các biểu mẫu theo quy định của bộ giáo dục.
- Thống kê tình hình học tập của học sinh và tình hình giảng dạy của giáo viên.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm School Manager

Phần mềm "QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG" được phát hành với 2 phiên bản:
- Quản lý nhà trường Online (có thu phí): Có thể nhập và quản lý điểm trực tuyến thông qua mạng Internet - Lan.
- Quản lý nhà trường Offline (Miễn phí): Có đầy đủ các tính năng như bảng Online nhưng chỉ nhập và quản lý điểm trên một máy tính.

Phần mềm quản lý nhà trường

Hoàng Đăng Quang

Á Việt Net Monitor Á Việt Net Monitor Phần mềm quản lý quán Net

Á Việt Net Monitor
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.813

Phần mềm quản lý hóa đơn Phần mềm quản lý hóa đơn

Phần mềm quản lý hóa đơn
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.049

VietBandwidth VietBandwidth 4.1 Theo dõi tốc độ đường truyền Internet

VietBandwidth
 • Đánh giá: 218
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.636

HO TRO KE TOAN Pro 5.0 HO TRO KE TOAN Pro 5.0

HO TRO KE TOAN Pro 5.0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.920

School Manager School Manager 6.0 Phần mềm quản lý nhà trường

School Manager
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.128

VNTOOL PHONEBOOK - Đổi số điện thoại cố định tự động trong máy di động VNTOOL PHONEBOOK - Đổi số điện thoại cố định tự động trong máy di động

VNTOOL PHONEBOOK - Đổi số điện thoại cố định tự động trong máy di động
 • Phát hành: VNPAY
 • Toàn bộ các số điện thoại cố định trước đây đã được thêm số, tật là mệt mỏi phải đổi lại từng số khi bạn đang lưu trong điện thoại di động của mình một danh sách rất nhiều số điện thoại cố định của bạn bè, người thân và đối tác...
 • Windows
 • Dung lượng: 500 KB
 • Yêu cầu: WindowsMobile
 • Tìm thêm: di động đổi số cố định vnpt evn viettel mobi
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.988

Trung Hieu Reminder Pro - Phần mềm tạo nhắc nhở dành cho mọi người Trung Hieu Reminder Pro - Phần mềm tạo nhắc nhở dành cho mọi người

Trung Hieu Reminder Pro - Phần mềm tạo nhắc nhở dành cho mọi người
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.269

Fast Accounting Fast Accounting 11 Phần mềm kế toán

Fast Accounting
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 127.644

iCAFE iCAFE 3.0 Quản lý cửa hàng Internet

iCAFE
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.142

MISA SME.NET 2012 MISA SME.NET 2012 R52 Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

MISA SME.NET 2012
 • Đánh giá: 139
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 253.475
Xem thêm Quản lý