Phasoft Phần mềm quản lý thuốc tây

Giới thiệu

- Quản lý thuốc theo lô, theo Date, theo mã số, tên thuốc
- Quản lý Thuốc cho từng loại bệnh, Chỉ cần chọn bệnh phần mềm sẽ đưa ra danh sách thuốc cần bán cho loại bệnh đó
- Quản lý nhập / xuất / tồn theo ngày, tháng, quý, năm, kho thuốc một cách dễ dàng. Thông báo, cảnh báo thuốc tồn kho dưới mức qui định.
- Nhiều loại báo cáo tổng hợp và chi tiết nhập, xuất, tồn, công nợ, thuế, doanh thu. Xác định kết quả kinh doanh hiệu quả nhất.
- Tra cứu tìm kiếm thông tin thuốc và in ấn các loại báo cáo, thống kê dễ dàng.
- Kết xuất sang các dạng file thông dụng như: Ms Excel, Ms Access.
- Hệ thống phân quyền, sao lưu, phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
- Nhà quản trị quản lý công việc kinh doanh thuốc tây một cách hiệu quả nhất.
- Hệ thống help rõ ràng, dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng sử dụng một cách hiệu quả nhất.

VNSoft 2010 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp VNSoft 2010 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp

VNSoft 2010 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.192

CicAccount - Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng CicAccount - Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng

CicAccount - Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.239

Home4English Home4English 2.0

Home4English
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112.215

Tiger Hyperlink - phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng qua Internet Tiger Hyperlink - phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng qua Internet

Tiger Hyperlink - phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng qua Internet
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.860

Shoppro @ Shoppro @ Quản lý kinh doanh tiểu thương

Shoppro @
 • Phát hành: RedAnt
 • Shoppro @ dành cho các hộ tiểu thương quản lý kinh doanh có giao diện đơn giản để phù hợp với cường độ xuất nhập hàng lớn tại các chợ và phù hợp với năng lực không chuyên sâu của người sử dụng.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,9 MB
 • Yêu cầu: Windows
 • Tìm thêm: Shoppro@ Quản lý kinh doanh tiểu thương quản lý xuất nhập hàng
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.679

ForManager 2.6 beta ForManager 2.6 beta Quản lý máy tính từ xa

ForManager 2.6 beta
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.943

Perfect Logistic Management Perfect Logistic Management 2.0 Phần mềm quản lý vận tải

Perfect Logistic Management
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.288

Mart Deluxe Mart Deluxe Phần mềm Quản lý Bán hàng Siêu thị

Mart Deluxe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.942

SSP-Quản Gia SSP-Quản Gia

SSP-Quản Gia
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.885

HiVi 2S PCA HiVi 2S PCA Phần mềm thu ngân bằng mã vạch

HiVi 2S PCA
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 404
Xem thêm Quản lý