Phasoft Phần mềm quản lý thuốc tây

Giới thiệu

- Quản lý thuốc theo lô, theo Date, theo mã số, tên thuốc
- Quản lý Thuốc cho từng loại bệnh, Chỉ cần chọn bệnh phần mềm sẽ đưa ra danh sách thuốc cần bán cho loại bệnh đó
- Quản lý nhập / xuất / tồn theo ngày, tháng, quý, năm, kho thuốc một cách dễ dàng. Thông báo, cảnh báo thuốc tồn kho dưới mức qui định.
- Nhiều loại báo cáo tổng hợp và chi tiết nhập, xuất, tồn, công nợ, thuế, doanh thu. Xác định kết quả kinh doanh hiệu quả nhất.
- Tra cứu tìm kiếm thông tin thuốc và in ấn các loại báo cáo, thống kê dễ dàng.
- Kết xuất sang các dạng file thông dụng như: Ms Excel, Ms Access.
- Hệ thống phân quyền, sao lưu, phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
- Nhà quản trị quản lý công việc kinh doanh thuốc tây một cách hiệu quả nhất.
- Hệ thống help rõ ràng, dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng sử dụng một cách hiệu quả nhất.

SimFind SimFind

SimFind
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.404

ShopClick ShopClick Phần mềm quản lý bán hàng

ShopClick
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.355

sG POS sG POS 3.1 Phần mềm quản lý bán hàng

sG POS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.944

VtexCafe VtexCafe 3.0 Phần mềm quản lý quán Cafe, nhà hàng

VtexCafe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Phần mềm quản lý nhân sự eHR Phần mềm quản lý nhân sự eHR

Phần mềm quản lý nhân sự eHR
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 483

Phần mền kế toán AMS Vatel Phần mền kế toán AMS Vatel

Phần mền kế toán AMS Vatel
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.853

Pharma Deluxe Lite Pharma Deluxe Lite Phần mềm quản lý nhà thuốc

Pharma Deluxe Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.386

Perfect Sales Perfect Sales Phần mềm quản lý bán hàng

Perfect Sales
 • Đánh giá: 247
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.862

Phần mềm quản lý nhà hàng APR Phần mềm quản lý nhà hàng APR 1.8

Phần mềm quản lý nhà hàng APR
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

Phần mềm quản lý bán hàng sPRO Phần mềm quản lý bán hàng sPRO 3.0

Phần mềm quản lý bán hàng sPRO
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 685
Xem thêm Quản lý