Fast Accounting 11 Phần mềm kế toán

Giới thiệu

Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Fast Accounting được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997, hiện có hơn 8.500 khách hàng và đạt nhiều giải thưởng khác nhau như BIT CUP, Sản phẩm được nhiều người sử dụng, CUP CNTT…

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ:

 • Hệ thống
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán TSCĐ
 • Kế toán CCLĐ
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục
 • Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàn
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
 • Quản lý hóa đơn
 • Thuế thu nhập cá nhân

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. Đặc biệt Fast Accounting 11 có thể chạy đồng thời dưới dạng ứng dụng windows hoặc ứng dụng web thông qua các trình duyệt phổ biến như Internet Explorer, Fire Fox, Chrome…

Fast Accounting cho phép chạy trên web-based giúp cho người sử dụng không phải cài đặt phần mềm trên máy tính, chỉ cần truy cập qua địa chỉ trên web, gõ tên và mật khẩu là có thể làm việc bình thường. Điều này đặc biệt thuận lợi khi làm việc từ xa và khi mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng…

Phần mềm quản lý bán hàng Vtex-Pos Phần mềm quản lý bán hàng Vtex-Pos 3.0 Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng Vtex-Pos
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 711

Phần mềm quản lý hóa đơn Phần mềm quản lý hóa đơn

Phần mềm quản lý hóa đơn
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.979

ACsoft SME ACsoft SME Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

ACsoft SME
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.032

FacePri FacePri 1.6 Phần mềm mã hóa tệp tin

FacePri
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.157

DRS Manager DRS Manager 1.2 Phần mềm quản lý nhà hàng quán cafe

DRS Manager
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 142

Shoppro @ Shoppro @ Quản lý kinh doanh tiểu thương

Shoppro @
 • Phát hành: RedAnt
 • Shoppro @ dành cho các hộ tiểu thương quản lý kinh doanh có giao diện đơn giản để phù hợp với cường độ xuất nhập hàng lớn tại các chợ và phù hợp với năng lực không chuyên sâu của người sử dụng.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,9 MB
 • Yêu cầu: Windows
 • Tìm thêm: Shoppro@ Quản lý kinh doanh tiểu thương quản lý xuất nhập hàng
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.681

PUMA PUMA 10.1 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

PUMA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.801

MaxVShop MaxVShop 12.2 Phần mềm bán hàng

MaxVShop
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 505

Phần mềm quản lý shop quần áo thời trang FPI Phần mềm quản lý shop quần áo thời trang FPI 1.12

Phần mềm quản lý shop quần áo thời trang FPI
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.088

Perfect CRM Perfect CRM 2.8 Phần mềm quản lý khách hàng

Perfect CRM
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.657
Xem thêm Quản lý