Các ứng dụng được phát triển bởi cộng đồng người Việt

Học Tiếng Việt 3 phần 1 Học Tiếng Việt 3 phần 1 1.0 Hỗ trợ học tiếng Việt lớp 3

Học Tiếng Việt 3 phần 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 218

IQ Test IQ Test 2.0 Phần mềm kiểm tra trí tuệ

IQ Test
 • Phát hành: School@net
 • Với hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm trí tuệ IQ, kiểm tra tư duy, kiến thức tự nhiên, xã hội đã có sẵn trong phiên bản truớc, phần mềm mới bổ sung thêm một kho CSDL IQ động khổng lồ có khả sinh tự động không hạn chế các câu hỏi IQ đa dạng.
 • Windows Version: 2.0
 • Dung lượng: 166,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: IQ Test tải IQ Test
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 694

GeoMath 12 GeoMath 12 1.5 Bài giảng hình học lớp 12

GeoMath 12
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 12 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 12.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 146,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 12 tải GeoMath 12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 232

GeoMath 11 GeoMath 11 1.5 Bài giảng hình học lớp 11

GeoMath 11
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 11 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 11.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 169,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 11 tải GeoMath 11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 271

GeoMath 10 GeoMath 10 1.5 Bài giảng hình học lớp 10

GeoMath 10
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 10 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 10.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 134,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 10 tải GeoMath 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 409

GeoMath 9 GeoMath 9 1.5 Bài giảng hình học lớp 9

GeoMath 9
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 9 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 9.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 170,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 9 tải GeoMath 9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 666

GeoMath 8 GeoMath 8 1.5 Bài giảng hình học lớp 8

GeoMath 8
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 8 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 8 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 8.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 167,8 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 8 tải GeoMath 8
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 821

GeoMath 7 GeoMath 7 1.5 Bài giảng hình học lớp 7

GeoMath 7
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 7 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 7.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 143,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 7 tải GeoMath 7
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.113

GeoMath 6 GeoMath 6 1.5 Bài giảng hình học lớp 6

GeoMath 6
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 6 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 6.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 142,9 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 6 tải GeoMath 6
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.877

Trắc nghiệm giao thông Trắc nghiệm giao thông 2.0 Học luật giao thông đường bộ Việt Nam

Trắc nghiệm giao thông
 • Phát hành: School@net
 • Phần mềm Trắc nghiệm giao thông được thiết kế để kiến tạo tự động các bài kiểm tra trắc nghiệm về luật giao thông đường bộ Việt Nam, tập trung chính vào sự hiểu biết các biển báo giao thông.
 • Windows Version: 2.0
 • Dung lượng: 98,7 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: Trắc nghiệm giao thông thi Trắc nghiệm giao thông
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 497
Có tất cả 519 phần mềm.