Các ứng dụng được phát triển bởi cộng đồng người Việt

iZiShop iZiShop Phần mềm quản lý spa chuyên nghiệp

iZiShop
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

UniKey UniKey 4.2 RC4 Bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất

UniKey
 • Đánh giá: 8.132
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.580.520

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 358
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490.317

Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

Lạc Việt mtd9 EVA
 • Đánh giá: 1.095
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.489.400

Vietkey Vietkey Bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ

Vietkey
 • Đánh giá: 1.528
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.403.457

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng 3.0 Quản lý kho và bán hàng tôn – thép – vật liệu xây dựng

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.373

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 762
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 771.625

LotusVina LotusVina 2014 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

LotusVina
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.602

DesktopCalendar DesktopCalendar 2.0 Ứng dụng xem lịch thông minh

DesktopCalendar
 • Đánh giá: 136
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 344.205

Fast Accounting Fast Accounting 11 Phần mềm kế toán

Fast Accounting
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 125.872
Có tất cả 518 phần mềm.