Perfect Sales Phần mềm quản lý bán hàng

 • Đánh giá: (247 Đánh giá )
 • Phát hành: Perfect Software
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 130,2 MB
 • Lượt xem: 36.855
 • Lượt tải: 32.822
 • Ngày phát hành: 19/02/2012
 • Ngày cập nhật: 19/02/2012
 • Yêu cầu: Windows

Giới thiệu

Perfect Sales là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như quản lý kho, thu chi, công nợ... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh như quản lý siêu thị, chuỗi cửa hàng, chi nhánh, các loại hình doanh nghiệp khác nhau như thương mại, sản xuất, dịch vu.

Chức năng:

- Hệ thống:
+ Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
+ Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
+ Thiết lập số dư đầu kỳ.
+ Thiết lập mật khẩu.

- Danh mục:
+ Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối…
+ Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán…
+ Quản lý thông tin khách hàng.
+ Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.

- Nghiệp vụ:
+ Quản lý xuất, nhập, tồn kho.
+ Quản lý bán hàng.
+ Quản lý công nợ.
+ Quản lý thu chi.

- Báo cáo:
+ Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho.
+ Báo cáo tình hình kinh doanh, lợi nhuận...
+ Báo cáo tình hình thu chi, công nợ...

Biframework Enterprise Resource Biframework Enterprise Resource 12.4 Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Biframework Enterprise Resource
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117

Tony Max - Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, cafe Tony Max - Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, cafe

Tony Max - Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, cafe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.510

MISA Bamboo.NET 2012 MISA Bamboo.NET 2012 R63 Phần mềm Kế toán xã

MISA Bamboo.NET 2012
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.539

NETCAFE - Quản lý hàng net NETCAFE - Quản lý hàng net

NETCAFE - Quản lý hàng net
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.402

Biframework Accounting Biframework Accounting 14.0 Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Biframework Accounting
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Shoppro Z Shoppro Z Quản lý danh sách khách hàng

Shoppro Z
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 957

MISA CRM.NET 2008 MISA CRM.NET 2008 Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng

MISA CRM.NET 2008
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.448

NANO-Hospital NANO-Hospital 4.0 Phần mềm quản lý bệnh viện

NANO-Hospital
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.337

Timi Shop Timi Shop 1.2 Phần mềm quản lý bán hàng

Timi Shop
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 473

Lạc Việt AccNetiZ Lạc Việt AccNetiZ

Lạc Việt AccNetiZ
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.991
Xem thêm Quản lý