PDFill PDF Tools Free 7.0.0.4

 • Đánh giá: (11 Đánh giá )
 • Phát hành: PlotSoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,3 MB
 • Lượt xem: 10.030
 • Lượt tải: 10.076
 • Ngày phát hành: 08/06/2009
 • Ngày cập nhật: 21/09/2009
 • Yêu cầu: mọi Windows

Giới thiệu

PDFill PDF Tool là một chương trình tổng hợp nhiều công cụ làm việc với file PDF nhất .

1. Merge PDF file: Trộn 2 hay nhiều file PDF thành một.

2. Split or Reoeder PDF pages: Tách một phần của một file PDF thành một file PDF mới.

3. Encrypt and Decrypt with Security Options: mã hoá, giải mã với 2 loại mật khẩu ( Master password hoặc User Password ).

4. Rotate and Crop PDF pages: Xoay trang PDF theo các góc 0 , 90, 180, 270 , cắt trang, thay đổi layout thay đổi biên trang.

5. Reformat Multiple pages into one page: chia cột, gộp nhiều trang lẻ thành một trang duy nhất trước khi in.

6. Add Header and Footer Infomation: tạo header và footer cho file PDF.

7. Add Watermark by Stylized Text: tạo chữ in chìm trên trang PDF.

8. Watermark by Image: tạo ảnh chìm trong trang PDF. Hộ trỡ các định dạng ảnh : bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

9. Covert Images to PDF: chuyển đổi ảnh sang PDF . Hỗ trợ các định dạng bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

10. Covert PDF to image: luu file PDF thành các định dạng ảnh png, jpg, bmp và tiff.

11. PDF Form Fields Operatinons: làm việc với các trường trong file PDF.

12. Covert PostScrip File into PDF: chuyển đổi các file PostScript sang PDF.

Exchange EDB PST Recovery Exchange EDB PST Recovery

Exchange EDB PST Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 364

Convert Pdf to Word Convert Pdf to Word

Convert Pdf to Word
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

iMacsoft PDF to Image Converter iMacsoft PDF to Image Converter 2.0 Chuyển đổi PDF sang ảnh

iMacsoft PDF to Image Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Okdo Pdf to Jpeg Converter Okdo Pdf to Jpeg Converter Chuyển đổi PDF sang Jpeg

Okdo Pdf to Jpeg Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 391

Ailt XLS to HTML Converter Ailt XLS to HTML Converter Chuyển đổi XLS sang HTML

Ailt XLS to HTML Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

Microsoft Office Proofing Tools 2010 Service Pack 1 (64 bit) Microsoft Office Proofing Tools 2010 Service Pack 1 (64 bit) Gói cập nhật SP1 cho Office Proofing Tools 2010

Microsoft Office Proofing Tools 2010 Service Pack 1 (64 bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

Alive PDF Merger Alive PDF Merger 1.2 Kết hợp nhiều tập tin PDF

Alive PDF Merger
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

PDFPrint Command Line PDFPrint Command Line 2.0 In PDF với máy in hoặc máy in ảo

PDFPrint Command Line
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 283

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2 Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2 Gói cập nhật SP2 cho OneNote 2003

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 726

Eastsea Html to Image Converter Eastsea Html to Image Converter 2.7 Chuyển đổi HTML sang ảnh

Eastsea Html to Image Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Phần mềm văn phòng