PDFill PDF Tools Free 7.0.0.4

 • Đánh giá: (11 Đánh giá )
 • Phát hành: PlotSoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,3 MB
 • Lượt xem: 10.030
 • Lượt tải: 10.101
 • Ngày phát hành: 08/06/2009
 • Ngày cập nhật: 21/09/2009
 • Yêu cầu: mọi Windows

Giới thiệu

PDFill PDF Tool là một chương trình tổng hợp nhiều công cụ làm việc với file PDF nhất .

1. Merge PDF file: Trộn 2 hay nhiều file PDF thành một.

2. Split or Reoeder PDF pages: Tách một phần của một file PDF thành một file PDF mới.

3. Encrypt and Decrypt with Security Options: mã hoá, giải mã với 2 loại mật khẩu ( Master password hoặc User Password ).

4. Rotate and Crop PDF pages: Xoay trang PDF theo các góc 0 , 90, 180, 270 , cắt trang, thay đổi layout thay đổi biên trang.

5. Reformat Multiple pages into one page: chia cột, gộp nhiều trang lẻ thành một trang duy nhất trước khi in.

6. Add Header and Footer Infomation: tạo header và footer cho file PDF.

7. Add Watermark by Stylized Text: tạo chữ in chìm trên trang PDF.

8. Watermark by Image: tạo ảnh chìm trong trang PDF. Hộ trỡ các định dạng ảnh : bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

9. Covert Images to PDF: chuyển đổi ảnh sang PDF . Hỗ trợ các định dạng bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

10. Covert PDF to image: luu file PDF thành các định dạng ảnh png, jpg, bmp và tiff.

11. PDF Form Fields Operatinons: làm việc với các trường trong file PDF.

12. Covert PostScrip File into PDF: chuyển đổi các file PostScript sang PDF.

PS to Tiff PS to Tiff

PS to Tiff
 • Phát hành: Adultpdf
 • PS to Tiff là ứng dụng Windows có thể giúp bạn thực hiện chuyển đổi tốc độ cao từ dữ liệu PostScript sang định dạng TIFF. Ps to Tiff sẽ tạo ra các bức ảnh có độ trung thực cao nhất so với file gốc.
 • Windows
 • Dung lượng: 5,7 MB
 • Yêu cầu: Win98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
 • Tìm thêm: PS to Tiff v2.1 chuyển đổi PS định dạng TIFF
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 308

vNew PDF to Image Converter vNew PDF to Image Converter Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

vNew PDF to Image Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 313

Ailt PowerPoint to EMF Converter Ailt PowerPoint to EMF Converter Chuyển đổi PowerPoint sang EMF

Ailt PowerPoint to EMF Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 308

Ailt Text TXT to PDF Converter Ailt Text TXT to PDF Converter Chuyển đổi TXT sang PDF

Ailt Text TXT to PDF Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 336

Okdo Pdf to Ppt Pptx Converter Okdo Pdf to Ppt Pptx Converter Chuyển đổi Pdf sang Ppt, Pptx

Okdo Pdf to Ppt Pptx Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 372

Ailt RTF DOC to SWF Converter Ailt RTF DOC to SWF Converter Chuyển đổi DOC sang SWF

Ailt RTF DOC to SWF Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 250

VeryPDF Mini EMF Printer Driver VeryPDF Mini EMF Printer Driver 2.0 In tài liệu thành EMF hoặc WMF

VeryPDF Mini EMF Printer Driver
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Okdo All to Swf Converter Professional Okdo All to Swf Converter Professional Chuyển đổi bất kỳ tập tin sang Swf

Okdo All to Swf Converter Professional
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

Free Typing Test Free Typing Test 1.0 Luyện tập gõ văn bản

Free Typing Test
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

ParmisPDF ParmisPDF

ParmisPDF
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 554
Xem thêm Phần mềm văn phòng