PDF to Excel Converter 2.4

 • Đánh giá: (19 Đánh giá )
 • Phát hành: Blue Label Soft
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,1 MB
 • Lượt xem: 93.799
 • Lượt tải: 117.497
 • Ngày phát hành: 10/03/2009
 • Ngày cập nhật: 10/03/2009
 • Hạn định: 10 ngày
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista

Giới thiệu

Thông thường, các bảng báo cáo tài chính định dạng .PDF tỏ ra rất thuận lợi cho việc vận chuyển, trao đổi trên mạng Internet. Tuy vậy, nhược điểm lớn nhất của tập tin .PDF là khó sửa đổi, bổ sung số liệu. Lúc này, chuyển đổi các tập tin .PDF về lại định dạng .XLS của Excel là một giải pháp hay. Phần mềm PDF to Excel Converter sẽ giúp bạn làm việc này.

 

Hướng dẫn

Sau khi cài đặt xong, bấm chuột vào biểu tượng của PDF to Excel Converter trong Start Menu để khởi động chương trình. Tại đây, bạn hãy duyệt đến thư mục chứa các tập tin .PDF cần đổi thông qua cây thư mục bên trái. Lúc này, danh sách các tập tin .PDF hiện có trong thư mục mà bạn vừa chọn sẽ hiện ra trong khung bên phải phía trên.

Chọn tập tin .PDF cần chuyển đổi rồi nhấn nút Add selected để đưa nó vào khung chọn phía dưới. Bây giờ bạn nhấn nút Excel batch. Khi cửa sổ Convert hiện ra, bạn nhấn nút Start để bắt đầu chuyển đổi.

Tổng hợp

PDF Split/PDF Merge PDF Split/PDF Merge

PDF Split/PDF Merge
 • Phát hành: Adultpdf
 • PDF Split/Merge là một ứng dụng độc lập để bạn có thể cắt, nối dữ liệu PDF, cho phép bạn chia một file Pdf lớn thành nhiều file nhỏ hơn.
 • Windows
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
 • Tìm thêm: PDF Split/PDF Merge v3. 2 nối chia file PDF
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.342

A-PDF PPT to EXE A-PDF PPT to EXE

A-PDF PPT to EXE
 • Phát hành: A-PDF
 • A-PDF PPT to EXE là phần mềm đơn giản, hoạt động nhanh và mạnh mẽ, cho phép bạn chuyển đổi file PPT sang file thực thi EXE chuyên nghiệp...
 • Windows
 • Dung lượng: 15,8 MB
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: A-PDF PPT to EXE chuyển đổi PPT file thực thi EXE
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 605

Convert Pdf to Jpeg Gif Convert Pdf to Jpeg Gif Chuyển đổi PDF sang JPEG, GIF

Convert Pdf to Jpeg Gif
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 370

Clarest PDF2Image Converter Clarest PDF2Image Converter Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

Clarest PDF2Image Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

A-PDF Rename A-PDF Rename

A-PDF Rename
 • Phát hành: A-PDF
 • A-PDF Rename là phần mềm có thể giúp bạn đổi tên theo nhóm các file PDF dựa vào nội dung, lý lịch dữ liệu và thuộc tính file (kích cỡ, ngày tháng) bên trong các file PDF...
 • Windows
 • Dung lượng: 3,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: A-PDF Rename đổi tên lý lịch dữ liệu PDF
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

iStonsoft PDF to PowerPoint Converter iStonsoft PDF to PowerPoint Converter 2.1 Chuyển đổi PDF sang PowerPoint

iStonsoft PDF to PowerPoint Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Ailt GIF to PDF Converter Ailt GIF to PDF Converter Chuyển đổi GIF sang PDF

Ailt GIF to PDF Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

Microsoft OneNote Microsoft OneNote 2013 Phần mềm viết ghi chú chuyên nghiệp

Microsoft OneNote
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

pdfcrypt pdfcrypt

pdfcrypt
 • Phát hành: sanface
 • Pdfcrypt cho phép bạn mã hóa một file PDF (40 bits và 128 bits), đặt phân quyền và mật khẩu (mật khẩu người dùng và người sở hữu).
 • Windows
 • Dung lượng: 754 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
 • Tìm thêm: pdfcrypt v2.2 mã hóa file phân quyền mật khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 289

Okdo All to Jpeg Converter Professional Okdo All to Jpeg Converter Professional 4.9 Chuyển đổi bất kỳ tập tin sang Jpeg

Okdo All to Jpeg Converter Professional
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 246
Xem thêm Phần mềm văn phòng