Oxford Dictionary of English

 • Đánh giá: (172 Đánh giá )
 • Phát hành: iFinger
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 18,2 MB
 • Lượt xem: 117.231
 • Lượt tải: 94.331
 • Ngày phát hành: 02/12/2007
 • Ngày cập nhật: 02/12/2007
 • Hạn định: 10 ngày
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP

Giới thiệu

Đây là một dạng từ điển Anh - Anh, rất hữu dụng cho việc học tiếng anh, rất dễ sử dụng...

Giao diện Oxford Dictionary of English

Color by Numbers - Flowers Color by Numbers - Flowers

Color by Numbers - Flowers
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.213

Typing Trainer Typing Trainer 7.01 Phần mềm cải thiện khả năng đánh máy

Typing Trainer
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.803

WhiteSmoke Writer 2010 WhiteSmoke Writer 2010

WhiteSmoke Writer 2010
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.514

Vocabulary Fitness Vocabulary Fitness

Vocabulary Fitness
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.910

KZod 2.5 KZod 2.5

KZod 2.5
 • Phát hành: Zilvinas Ledas
 • Dùng từ điển trên máy tính để tra cứu là xu thế tất yếu của thời “số hóa” hiện nay. Từ điển “số” có nhiều dạng, như dạng Web (tra qua Internet) hoặc phần mềm (cài sẵn trong máy).
 • Windows
 • Dung lượng: 14,8 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
 • Tìm thêm: KZod 2.5
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.776

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 3.2 Bàn phím ảo

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166.274

Learn Chinese Character 1.0 Learn Chinese Character 1.0 Học tiếng Trung trên máy tính

Learn Chinese Character 1.0
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.385

UltimaCalc Pro UltimaCalc Pro

UltimaCalc Pro
 • Phát hành: Iconico
 • Cửa sổ ứng dụng UltimaCalc rất kín đáo, có thể di chuyển và chỉnh sửa kích cỡ được – cho phép bạn thoải mái di chuyển chúng ở bất cứ nơi nào trên màn hình máy tính nhằm truy cập dễ dàng hơn.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,2 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/NT 4
 • Tìm thêm: UltimaCalc Pro 4.1.965 chỉnh sửa kích cỡ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 251

Edge Diagrammer Edge Diagrammer

Edge Diagrammer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.055

RekenTest RekenTest

RekenTest
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.140
Xem thêm Hỗ trợ học tập