Nvidia GeForce/ION Driver for Windows Vista/7 263.09 WHQL

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Nvidia
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 96,3 MB
 • Lượt xem: 13.153
 • Lượt tải: 13.634
 • Ngày phát hành: 07/01/2011
 • Ngày cập nhật: 07/01/2011
 • Yêu cầu: Windows Vista/7 32 bit

Giới thiệu

Nvidia GeForce/ION Driver Release for Windows Vista/7 32-bit 263.09 WHQL

Hỗ trợ: GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX+, GeForce 9800 GTX, GeForce 9800 GT, GeForce 9600 GT, GeForce 9600 GSO, GeForce 9500 GT, GeForce 9500 GS, GeForce 9400 GT, GeForce 9400

NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go 156.55

NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go
 • Đánh giá: 133
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.126

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL
 • Đánh giá: 105
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.584

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware xp64 174.16 WHQL Nvidia GeForce 9600 GT Forceware xp64 174.16 WHQL

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware xp64 174.16 WHQL
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.221

Intel 82865G Graphics Controller Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Intel 82865G Graphics Controller
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.244

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84 GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ cho các dòng GeForce 6 GPUs Thiết lập và các tùy chỉnh hiển thị HDTV mạnh
 • Windows
 • Dung lượng: 10,7 MB
 • Yêu cầu: Windows NT (SP6)
 • Tìm thêm: GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.337

Nvidia Geforce Forceware Nvidia Geforce Forceware 320.18 Tiện ích cập nhật driver cho VGA Nvidia

Nvidia Geforce Forceware
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.886

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84 GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.590

ATI Catalyst Software Suite Vista64 8.2 ATI Catalyst Software Suite Vista64 8.2

ATI Catalyst Software Suite Vista64 8.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.418

Video Card Detector Video Card Detector 1.0 Tiện ích xem thông tin card video

Video Card Detector
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.542
Xem thêm Card đồ hoạ