Nvidia GeForce/ION Driver for Windows Vista/7 263.09 WHQL

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 96,3 MB
 • Lượt xem: 13.153
 • Lượt tải: 14.583
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows Vista/7 32 bit

Giới thiệu

Nvidia GeForce/ION Driver Release for Windows Vista/7 32-bit 263.09 WHQL

Hỗ trợ: GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX+, GeForce 9800 GTX, GeForce 9800 GT, GeForce 9600 GT, GeForce 9600 GSO, GeForce 9500 GT, GeForce 9500 GS, GeForce 9400 GT, GeForce 9400

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89 GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.888

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84 GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.609

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84 GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ cho các dòng GeForce 6 GPUs Thiết lập và các tùy chỉnh hiển thị HDTV mạnh
 • Windows
 • Dung lượng: 10,7 MB
 • Yêu cầu: Windows NT (SP6)
 • Tìm thêm: GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.347

GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184 GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184

GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.657

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.925

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.931

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755 Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.892

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6) Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.530

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.795

Nvidia GeForce FX 5200 Ultra (Vista) Nvidia GeForce FX 5200 Ultra (Vista) Driver NVIDIA PureVideo™ HD

Nvidia GeForce FX 5200 Ultra (Vista)
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.067
Xem thêm Card đồ hoạ