MyUSBOnly Bảo mật dữ liệu USB

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: A C Element
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,7 MB
 • Lượt xem: 9.077
 • Lượt tải: 6.979
 • Ngày phát hành: 01/12/2012
 • Ngày cập nhật: 26/03/2012
 • Hạn định: 27 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Giới thiệu

Bạn có nhiều dữ liệu quan trọng trong máy tính của mình và bạn cũng không muốn chia sẻ dữ liệu cho bất kỳ ai, một trong những cách bảo vệ dữ liệu cá nhân là khóa các cổng USB của máy tính nhằm vô hiệu hóa sự kết nối của các USB lạ với máy tính. Một phần mềm mới thông minh là MyUSBOnly chỉ cho phép ổ đĩa flash USB của chủ mới được phép kết nối với máy tính. Còn các ổ đĩa flash USB lạ hay ai đó dùng ổ đĩa flash USB khác cắm vào máy tính thì chương trình từ chối nếu không nhập đúng mật khẩu! Chương trình còn có cái hay là gửi mail thông báo cho bạn biết ngày, giờ mỗi lần ổ đĩa flash USB đã cắm hay tháo ra khỏi máy tính. Từ đó bạn có thể biết những ai đã cố tình cắm flash USB vào máy tính khi bạn không có mặt. MyUSBOnly rất cần cho các bạn dùng máy tính xách tay làm việc lưu động hay các bạn làm việc văn phòng tránh mất dữ liệu từ cổng USB.

MyUSBOnly

Ryll Encode System Ryll Encode System

Ryll Encode System
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 739

InSync InSync 11.2 Sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn

InSync
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 395

MatrixLocker MatrixLocker 1.1 Bảo vệ và ngụy trang thư mục

MatrixLocker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Lavasoft Digital Lock Lavasoft Digital Lock Mã hóa cấp cao để giữ dữ liệu an toàn

Lavasoft Digital Lock
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 533

Cryptainer PE Cryptainer PE

Cryptainer PE
 • Phát hành: Cypherix
 • Cryptainer PE sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách tạo nhiều khung bảo vệ cho tất cả các file và folder của bạn...
 • Windows
 • Dung lượng: 6,7 MB
 • Yêu cầu: Win 95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista/7
 • Tìm thêm: Cryptainer PE mã hóa dữ liệu thuật toán mã hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 500

Lock and Hide Folder Lock and Hide Folder

Lock and Hide Folder
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.635

SOS Online Backup SOS Online Backup 5.7 Giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến mạnh mẽ

SOS Online Backup
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.728

Hide My Files Hide My Files 1.0 Ẩn tập tin và thư mục nhanh chóng

Hide My Files
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

MediaHider 1.0 MediaHider 1.0

MediaHider 1.0
 • Phát hành: VIPrefect Ltd
 • Các phương pháp ẩn dữ liệu theo kiểu mô-đun sáng tạo sẽ giúp bạn chọn sự bảo vệ đúng cho các ứng dụng với 2 tiêu chuẩn mã hóa hàng đầu là TripleDES và AES.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7 - NET Framework 2.0 hoặc hơn
 • Tìm thêm: Media Hider Hide Watermark Image copyright Watermark Copyright Hider
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 880

Locate Laptop Locate Laptop 2.0 Phần mềm bảo vệ an toàn dữ liệu

Locate Laptop
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 757
Xem thêm Bảo vệ File - Thư mục