MS SQL Server Password Unlocker Phục hồi mật khẩu MS SQL Server

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Password Unlocker Studio
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1.013,8 KB
 • Lượt xem: 3.749
 • Lượt tải: 2.662
 • Ngày phát hành: 12/02/2010
 • Ngày cập nhật: 31/01/2012
 • Hạn định: Nhận diện nhưng không xóa pass
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7

Giới thiệu

Quên SQL Server SA, mật khẩu tài khoản người dùng và không thể kết nối hoặc đăng nhập vào SQL Server? MS SQL Server Password Unlocker là một công cụ khôi phục mật khẩu hiệu quả để thiết lập lại mật khẩu SA và mật khẩu tài khoản người dùng cho MS SQL Server 2008/2005/2000 chỉ trong vài giây, đảm bảo 100% tỷ lệ thiết lập lại mật khẩu và sự an toàn 100%. Người dùng không cần phải cài đặt MS SQL Server mà chỉ cần file định dạng .mdf để thiết lập lại mật khẩu SQL.

MS SQL Server Password Unlocker

Các tính năng của MS SQL Server Password Unlocker:

Công cụ phục hồi hiệu quả

Đảm bảo gần 100% tỷ lệ thay đổi mật khẩu đăng nhập MS SQL Server bị quên thành công thông qua các tập tin master.mdf file, bao gồm cả SA và mật khẩu tài khoản người dùng khác trên MS SQL Server 2008/2005/2000.

Phục hồi mật khẩu ngay lập tức

Mật khẩu đăng nhập MS SQL Server có thể được thiết lập lại trong vài giây miễn là bạn có được tập tin master.mdf của MS SQL Server, sẽ không có vấn đề gì về độ dài và độ phức tạp của mật khẩu bị quên.

Dễ sử dụng

Với 3 bước đơn giản để thiết lập lại mật khẩu SQL Server:

- Nhập tập tin master.mdf

- Lựa chọn tài khoản người dùng cần thiết lập lại mật khẩu

- Thiết lập lại mật khẩu cho tài khoản được chọn

Bạn không cần cài đặt Microsoft SQL Server cho hoạt động này mà chỉ cần file master.mdf.

Bảo đảm an toàn 100%

Tự động phát hiện và ngăn chặn các dịch vụ MS SQL đang chạy trong trường hợp mất dữ liệu hoặc bị thiệt hại trong quá trình thiết lập lại mật khẩu.

Lưu ý: Dịch vụ MS SQL bị dừng có thể được khởi động lại sau khi thoát chương trình SQL Server Password Unlocker.

Dùng thử phiên bản giới hạn

Phiên bản dùng thử có thể hiển thị tất cả tài khoản người dùng trên máy chủ SQL của bạn, nhưng không thể thiết lập lại mật khẩu.

Yêu cầu hệ thống

- Hỗ trợ Microsoft Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7 (32-bit hoặc 64-bit)

- Bộ xử lý: 1 GHz (2.4 GHz được đề nghị)

- RAM: 512 MB (1 GB được đề nghị)

- Ổ cứng trống: 5 MB

Lê Tuyết

Access to MySQL Access to MySQL Chuyển đổi dữ liệu từ Access sang MySQL

Access to MySQL
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 674

Access to Oracle Access to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ Access sang Oracle

Access to Oracle
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 458

Console Calculator Console Calculator Phần mềm tính toán toán học

Console Calculator
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 472

Ren'Py Ren'Py 6.15 Công cụ thiết kế game miễn phí

Ren'Py
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 522

ColorCache ColorCache 4.2 Tiện ích tạo bảng màu

ColorCache
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.219

Microsoft Visual Studio Professional 2012 Microsoft Visual Studio Professional 2012 Công cụ hỗ trợ lập trình

Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.130

Altova XMLSpy Professional Edition 2010 Altova XMLSpy Professional Edition 2010

Altova XMLSpy Professional Edition 2010
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.740

Microsoft Visual Studio Premium 2012 Microsoft Visual Studio Premium 2012 Công cụ hỗ trợ lập trình

Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 547

DEWizardX DEWizardX

DEWizardX
 • Phát hành: DB Software Laboratory
 • ActiveX này giúp bạn load và export dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau chẳng hạn như các file với bề rộng có định hoặc nguồn dữ liệu ODBC vào Oracle, MS SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu tương đồng ODBC và ngược lại.
 • Windows
 • Dung lượng: 4,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
 • Tìm thêm: ActiveX load cơ sở dữ liệu data SQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 399

Advanced PDF to HTML converter Advanced PDF to HTML converter

Advanced PDF to HTML converter
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.999
Xem thêm Khác