Các loại phần mềm, tiện ích khác dành cho Windows

SUMo SUMo 3.11 Tiện ích cập nhật phần mềm trên Windows

SUMo
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.157

Walaoke Walaoke 2.3 Phần mềm karaoke trên máy tính

Walaoke
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.409

Alpha Journal Pro Alpha Journal Pro 5.4 Phần mềm viết nhật ký cá nhân

Alpha Journal Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Weather Watcher Live Weather Watcher Live 7.2 Ứng dụng dự báo thời tiết

Weather Watcher Live
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.873

Moffsoft FreeCalc Moffsoft FreeCalc 1.2 Phần mềm tính toán lưu lại phép tính

Moffsoft FreeCalc
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.037

LinkCollector LinkCollector 4.6 Công cụ lưu giữ bookmark

LinkCollector
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 421

Vole Media CHM Vole Media CHM 3.16 Tạo file CHM

Vole Media CHM
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

My Personal Diary My Personal Diary 9.3 Tạo nhật ký cá nhân

My Personal Diary
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

KeyboardTest KeyboardTest 3.0 Build 1005 Công cụ kiểm tra bàn phím

KeyboardTest
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 175.601

KEmulator KEmulator 0.9 Ứng dụng giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 378
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 389.276
Có tất cả 2.271 phần mềm.