ProSafe for Nokia

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 118,4 KB
 • Lượt xem: 51.468
 • Lượt tải: 19.897
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 1 ngày
 • Yêu cầu: Symbian OS Series 60 |N73/N95/N81/N82/E51/E65 2

Giới thiệu

ProSafe for Nokia

ProSafe là sản phẩm mang lại tiện ích quản lý toàn bộ các mật khẩu của bạn. Ví dụ như quản lý mật khẩu thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản máy tính cá nhân,..v..v... Nó sẽ mạng lại nhiều tiện lợi cho bạn, chuyện quên mật khẩu nào đó sẽ "đi vào dĩ vãng".

Chú ý: mật khẩu ban đầu của sản phẩm là "123456", bạn có thể thay đổi sau khi đang nhập.

TrungLan - Download.com.vn

ProSafe for Nokia ProSafe for Nokia

ProSafe for Nokia
 • Phát hành: MP8 Soft
 • ProSafe là sản phẩm mang lại tiện ích quản lý toàn bộ các mật khẩu của bạn. Ví dụ như quản lý mật khẩu thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản máy tính cá nhân...
 • Symbian
 • Dung lượng: 118,4 KB
 • Yêu cầu: Symbian OS Series 60 |N73/N95/N81/N82/E51/E65 2
 • Tìm thêm: ProSafe for Nokia N73/N95/N81/N82/E51/E65 2 ProSafe
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.897

Contact Guide for P910/P900/P800 for Symbian Contact Guide for P910/P900/P800 for Symbian

Contact Guide for P910/P900/P800 for Symbian
 • Phát hành: ALON Software
 • Ứng dụng bổ sung nhiều tính năng cao cấp cho sổ danh bạ mặc định, qua đó cung cấp cho bạn cách thức dễ dàng nhất để tìm thấy ai đố giữa hàng ngàn liên hệ...
 • Symbian
 • Dung lượng: 318,3 KB
 • Yêu cầu: Symbian
 • Tìm thêm: Symbian UIQ PIM
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.310

Contact Guide Pro for Symbian Series 60 Contact Guide Pro for Symbian Series 60

Contact Guide Pro for Symbian Series 60
 • Phát hành: ALON Software
 • Ứng dụng bổ sung nhiều tính năng cao cấp cho sổ danh bạ mặc định, qua đó cung cấp cho bạn cách thức dễ dàng nhất để tìm thấy ai đố giữa hàng ngàn liên hệ...
 • Symbian
 • Dung lượng: 96,1 KB
 • Yêu cầu: Symbian Series 60
 • Tìm thêm: Series 60 Symbian Series 60
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.640

Best Birthday for Series 60 v3 Best Birthday for Series 60 v3

Best Birthday for Series 60 v3
 • Phát hành: Smartphoneware
 • Chương trình sẽ giúp bạn tổ chức và quản lý các sự kiện dựa trên các thông tin của sổ danh bạ và lịch hẹn...
 • Symbian
 • Dung lượng: 282,4 KB
 • Yêu cầu: Symbian S60 V3
 • Tìm thêm: Symbian UIQ3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.785

Best Blacklist Best Blacklist

Best Blacklist
 • Phát hành: Smartphoneware
 • Phiên bản cập nhật của ứng dụng ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn...
 • Symbian
 • Dung lượng: 55,6 KB
 • Yêu cầu: Symbian OS
 • Tìm thêm: Best Blacklist nokia
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.557
Xem thêm Quản lý điện thoại