Mario hiện đại for Android 1.0 Game Mario

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 28 MB
 • Lượt tải: 1.056
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Một trò chơi tương tự Mario cổ điển. Nhiệm vụ của bạn là phải vượt qua tất cả các chướng ngại vật trên đường để về đích.

Các chướng ngại vật gồm có:

 • Các con vật chạy dưới mặt đất.
 • Các con vật bay trên trời.
 • Các pháo thủ.
 • Các con vật có khả năng nhả đạn.
 • Các cây ăn thịt.

Tuy nhiên bạn cũng có các sự hỗ trợ như ăn nấm để tăng kích thước, tăng mạng hoặc có khả năng bắn đạn.

Hãy nhanh thay giúp nhân vật nhảy và chạy vượt qua các chướng ngại vật trên đường và về đích. Có 45 level từ dễ tới khó cho các bạn thử thách.

Các level sẽ được thêm mới và update tiếp trong các version tiếp theo.

Mario hiện đại for Android Mario hiện đại for Android

i Fishing Lite For Android i Fishing Lite For Android 5.3 Game câu cá

i Fishing Lite For Android
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.976

i Fishing Saltwater Lite For Android i Fishing Saltwater Lite For Android 3.0 Game câu cá hấp dẫn

i Fishing Saltwater Lite For Android
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.269

Juggle Free For Android Juggle Free For Android 1.8 Game bóng đá

Juggle Free For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.641

ZooKeeper Free For Android ZooKeeper Free For Android

ZooKeeper Free For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 278

Blue Skies Lite For Android Blue Skies Lite For Android

Blue Skies Lite For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 739

Doodle Fishing Lite For Android Doodle Fishing Lite For Android

Doodle Fishing Lite For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 655

i Fishing Fly Fishing Lite For Android i Fishing Fly Fishing Lite For Android 3.3 Game câu cá

i Fishing Fly Fishing Lite For Android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.786

Pocket Farm Lite For Android Pocket Farm Lite For Android

Pocket Farm Lite For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 544

Penguin Beaten Free For Android Penguin Beaten Free For Android

Penguin Beaten Free For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 472

Diamonds Blaze cho Android Diamonds Blaze cho Android 1.0 Trò chơi kim cương hấp dẫn

Diamonds Blaze cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.029
Xem thêm Game - Trò chơi