Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

 • Đánh giá: (94 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 90.234
 • Lượt tải: 61.672
 • Ngày phát hành: 10/04/2006
 • Ngày cập nhật: 21/12/2007
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server

Giới thiệu

Bộ cài đặt Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) là những thành phần của thư viện Visual C++, dùng để chạy các ứng dụng được phát triển bởi Visual C++ trên máy tính mà không cần có bộ cài đặt Visual C++ 2005.

MB Brain Test MB Brain Test Phần mềm kiểm tra bộ não

MB Brain Test
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361

TUGZip TUGZip 3.5 Công cụ nén và giải nén

TUGZip
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.433

Photocopier Photocopier 3.05 Biến scaner thành máy photocopy

Photocopier
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.629

Process Monitor Process Monitor 3.05 Theo dõi chi tiết registry hàng ngày

Process Monitor
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.833

ozSync 2.1.1 ozSync 2.1.1

ozSync 2.1.1
 • Phát hành: nebula 1979
 • ozSync là tiện ích đồng bộ hóa file và thư mục. Các thao tác đồng bộ có thể thực hiện bằng tay, hẹn giờ theo lịch hoặc làm ở chế độ thời gian thực. ozSync sẽ tạo bản sao lưu của nội dung và có chế độ nén kèm theo, các thao tác có thể được khôi phục.
 • Windows
 • Dung lượng: 490 KB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
 • Tìm thêm: file thư mục sao lưu khôi phục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.234

Image to PDF Converter Image to PDF Converter 1.0 Chuyển đổi file ảnh sang PDF

Image to PDF Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.081

Beautiful Calculator 3 Beautiful Calculator 3 3.0 Làm đẹp máy tính trên PC

Beautiful Calculator 3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 484

FotoMorph FotoMorph

FotoMorph
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.154

JoyToKey JoyToKey Gán nút bàn phím cho tay cầm

JoyToKey
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.396

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)
 • Phát hành: Microsoft
 • Bộ cài đặt Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) là những thành phần của thư viện Visual C++, dùng để chạy các ứng dụng được phát triển bởi Visual C++ trên máy tính mà không cần có bộ cài đặt Visual C++ 2005...
 • Windows
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
 • Tìm thêm: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) Microsoft Visual C++ 2005
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.672
Xem thêm Phần mềm khác