Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

 • Đánh giá: (94 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 90.234
 • Lượt tải: 61.644
 • Ngày phát hành: 10/04/2006
 • Ngày cập nhật: 21/12/2007
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server

Giới thiệu

Bộ cài đặt Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) là những thành phần của thư viện Visual C++, dùng để chạy các ứng dụng được phát triển bởi Visual C++ trên máy tính mà không cần có bộ cài đặt Visual C++ 2005.

Moo0 RightClicker 1.39 Moo0 RightClicker 1.39

Moo0 RightClicker 1.39
 • Phát hành: Moo0
 • Moo0 RightClicker là một bộ phụ kiện trên Menu ngữ cảnh (khi nhấn chuột phải) của Windows Explorer. Nó cho biết thêm nhiều hữu ích như nhân đôi cửa sổ hiện tại, mở / di chuyển đến / copy tới các thư mục, ẩn các mặc định của menu…
 • Windows
 • Dung lượng: 10,8 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
 • Tìm thêm: Sửa đổi Menu ngữ cảnh Windows thư mục Moo0 Windows Explorer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.612

WinBubble 1.76 WinBubble 1.76

WinBubble 1.76
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.663

LinkCollector LinkCollector 4.6 Công cụ lưu giữ bookmark

LinkCollector
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

MultiCamPro MultiCamPro

MultiCamPro
 • Phát hành: Low Budget Designs
 • Thông qua “MultiCamPro” bạn sẽ có cơ hội du lịch miễn phí bằng màn hình máy tính đến hầu hết các thành phố lớn trên thế giới.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Yêu cầu: Win 9x/ME/2000/XP
 • Tìm thêm: MultiCamPro tham quan thế giới qua Net
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.654

Shortcut Genie Shortcut Genie Công cụ tạo shortcut rất hữu ích

Shortcut Genie
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 412

Finale 2012 Finale 2012 Phần mềm soạn nhạc hay nhất trên thế giới

Finale 2012
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.273

Active WebCam Active WebCam Chụp hình bằng Webcam

Active WebCam
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.972

CrystalDMI CrystalDMI Hiển thị thông tin về DMI và SMBIOS

CrystalDMI
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 941

Hotel Booking System 2.5 Hotel Booking System 2.5

Hotel Booking System 2.5
 • Phát hành: Hotelsystems
 • Thật không còn gì tiện lợi hơn cho việc quản lý một khách sạn bằng cách trang bị một máy vi tính có cài phần mềm Hotel Booking System. Phần mềm này cung cấp sẵn các biểu mẫu cho từng phần việc của công tác quản lý phòng, quản lý khách hàng, các dịch vụ cộ
 • Windows
 • Dung lượng: 5,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
 • Tìm thêm: quản lý khách sạn quản lý phòng quản lý khách hàng biểu mẫu hotel Hotelsystems
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.916

Namo WebEditor Namo WebEditor 9.0 Biên tập - chỉnh sửa Web

Namo WebEditor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.270
Xem thêm Phần mềm khác