Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 Gói cập nhật SP3 cho Office Project 2007

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 129,2 MB
 • Lượt xem: 7.759
 • Lượt tải: 16.553
 • Ngày phát hành: 03/11/2011
 • Ngày cập nhật: 17/05/2013
 • Yêu cầu: Windows 7/Server 2003/Vista/XP

Giới thiệu

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Project 2007.

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Project 2007.

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office Project 2007 thì thực hiện theo các thao tác sau đây:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Okdo Image to Word Rtf Converter Okdo Image to Word Rtf Converter Chuyển đổi hình ảnh sang Word Rtf

Okdo Image to Word Rtf Converter
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.260

Okdo Website to Jpg Bmp Png Converter Okdo Website to Jpg Bmp Png Converter Công cụ chuyển đổi hình ảnh

Okdo Website to Jpg Bmp Png Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 258

JPG To PDF Convert JPG To PDF Convert Chuyển đổi file JPG sang file PDF

JPG To PDF Convert
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.515

Powerpoint Image Extractor Powerpoint Image Extractor 1.2b Trích xuất hình ảnh và âm thanh sang Powerpoint

Powerpoint Image Extractor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.385

Nitro PDF Reader (64-bit) Nitro PDF Reader (64-bit)

Nitro PDF Reader (64-bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.035

SSuite Office - WordGraph SSuite Office - WordGraph

SSuite Office - WordGraph
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397

Joboshare PDF to Html Converter Joboshare PDF to Html Converter 1.1 Chuyển đổi PDF sang HTML nhanh chóng

Joboshare PDF to Html Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

PDFrizator PDFrizator

PDFrizator
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 474

PDFill PDF Editor 6.0 PDFill PDF Editor 6.0

PDFill PDF Editor 6.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.210

FrameworkTeam PDF Split Merge FrameworkTeam PDF Split Merge Tách và kết hợp các hình ảnh PDF

FrameworkTeam PDF Split Merge
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 94
Xem thêm Phần mềm văn phòng