Mega Man X3 Game hành động chiến thuật

 • Đánh giá: (348 Đánh giá )
 • Phát hành: GameGuerilla
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt xem: 128.758
 • Lượt tải: 122.233
 • Ngày phát hành: 05/06/2008
 • Ngày cập nhật: 12/02/2009
 • Yêu cầu: P-200, 32 MB RAM

Giới thiệu

Tiến sĩ khoa học Dr.Doppler tạo một thành phố mới cho Reploids, hứa hẹn sẽ mang lại một kỷ nguyên của hòa bình cho Reploids và con người. Nhưng vài điều sai lầm khủng khiếp đã xảy ra, Mavericks (những người máy không được kiểm soát) đã xuất hiện khắp nơi ! X và Zero tìm hiểu chúng đằng sau những cuộc nổi loạn và biến chúng thành người máy tốt.

Turtix - Side-scrolling games Turtix - Side-scrolling games

Turtix - Side-scrolling games
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.570

Millennium: A New Hope Millennium: A New Hope Giải cứu thành phố

Millennium: A New Hope
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 921

Burrito Bison Burrito Bison Giải cứu chú bò

Burrito Bison
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 677

Papa Louie Papa Louie Tiêu diệt quái vật

Papa Louie
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 962

AstroMenace AstroMenace Chiến tranh thiên hà

AstroMenace
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.058

Family Mystery Family Mystery Cuộc phiêu lưu giải mã nguồn cội của Amy

Family Mystery
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.517

Cosmic Proof Cosmic Proof Bắn súng 3D

Cosmic Proof
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.442

Tile Swap Puzzle Tile Swap Puzzle Game xếp hình hấp dẫn

Tile Swap Puzzle
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.125

Paper Mario World Paper Mario World Game hành động

Paper Mario World
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.764

Super Granny Super Granny 5 Cuộc phiêu lưu của Super Granny

Super Granny
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.845
Xem thêm Phiêu lưu - Hành động