Máy scan HP ScanJet 2400

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: HP
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 203,7 MB
 • Lượt xem: 9.469
 • Lượt tải: 11.988
 • Ngày phát hành: 12/06/2007
 • Ngày cập nhật: 12/06/2007
 • Yêu cầu: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-bit), Microsoft Windows XP x64

Giới thiệu

Máy scan HP scanjet 2400

- Máy quét mặt phẳng khổ A4, kỹ thuật CCD
- 2 nút bấm: Scan, Copy
- Tính năng HP Instant Share
- Tốc độ quét:

Xem trước khi quét: 14 giây 
Quét hình 10x15 cm vào MS Word: 49 giây 
Quét nguyên trang văn bản: 68 giây 
Quét hình 10x15cm gởi e-mail: 40 giây

- Ðộ phân giải: 1200dpi (quang học), 1200x1200dpi (phần cứng), 999.999dpi (tăng cường)
- Hiển thị màu: 48-bit
- Giao tiếp: USB

HP Scanjet 2100c/2100cse Scanner v1.0 (Update) HP Scanjet 2100c/2100cse Scanner v1.0 (Update)

HP Scanjet 2100c/2100cse Scanner v1.0 (Update)
 • Phát hành: HP
 • Update này sẽ thêm vào Word 2003 và PowerPoint 2003 những lựa chọn trong phần 'Send to' hay 'Destinations' trong danh sách phần mềm scan của HP như PrecisionScan LT, PrecisionScan, hay PrecisionScan Pro.
 • Windows
 • Dung lượng: 146,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/ME/XP
 • Tìm thêm: HP Scanjet 2100c/2100cse Scanner v1.0 (Update)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.300

HP Scanjet 2300c Scanner v1.1 HP Scanjet 2300c Scanner v1.1

HP Scanjet 2300c Scanner v1.1
 • Phát hành: HP
 • Drirver hỗ trợ máy scan HP Scanjet 2300c phiên bản 1.1
 • Windows
 • Dung lượng: 2,5 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/Vista (64-bit)/XP x64
 • Tìm thêm: HP Scanjet 2300c Scanner v1.1
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.921

HP Scanjet 2200c Scanner v1.22 HP Scanjet 2200c Scanner v1.22

HP Scanjet 2200c Scanner v1.22
 • Phát hành: HP
 • Drirver hỗ trợ máy scan HP Scanjet 2200c phiên bản 1.22
 • Windows
 • Dung lượng: 41,9 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
 • Tìm thêm: HP Scanjet 2200c Scanner v1.22
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.713

Epson Perfection 2580/2480 Photo Windows Epson Perfection 2580/2480 Photo Windows

Epson Perfection 2580/2480 Photo Windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.852

Epson Perfection 4180 Photo Windows v3.0u Epson Perfection 4180 Photo Windows v3.0u

Epson Perfection 4180 Photo Windows v3.0u
 • Phát hành: Epson
 • Driver cài đặt cho máy scan Epson Perfection 4180 Photo v3.0u cho Windows
 • Windows
 • Dung lượng: 10,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/XP/XP Pro x64/Vista/Vista x64
 • Tìm thêm: Epson Perfection 4180 Photo Windows v3.0u
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.617

Epson Perfection V700 Photo Windows v3.04 Epson Perfection V700 Photo Windows v3.04

Epson Perfection V700 Photo Windows v3.04
 • Phát hành: Epson
 • Driver cài đặt cho máy scan Epson Perfection V700 Photo v3.04 cho Windows
 • Windows
 • Dung lượng: 7,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/XP/XP Pro x64/Vista/Vista x64
 • Tìm thêm: Epson Perfection V700 Photo Windows v3.04
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 710

Epson Perfection 3170 Photo Windows v3.0u Epson Perfection 3170 Photo Windows v3.0u

Epson Perfection 3170 Photo Windows v3.0u
 • Phát hành: Epson
 • Driver cài đặt cho máy scan Epson Perfection 3170 Photo v3.0u cho Windows
 • Windows
 • Dung lượng: 10,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/XP/XP Pro x64/Vista/Vista x64
 • Tìm thêm: Epson Perfection 3170 Photo Windows v3.0u
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.816

Epson GT-2500 Windows Epson GT-2500 Windows

Epson GT-2500 Windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.553

Epson GT-15000 v3.0u Epson GT-15000 v3.0u

Epson GT-15000 v3.0u
 • Phát hành: Epson
 • Driver cài đặt cho máy scan Epson GT-15000 phiên bản 3.0u cho hệ điều hành Windows
 • Windows
 • Dung lượng: 7,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/XP/XP Pro x64/Vista/Vista x64
 • Tìm thêm: Epson GT-15000 v3.0u
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.016

Epson Expression 10000XL OS X Epson Expression 10000XL OS X

Epson Expression 10000XL OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 813
Xem thêm Máy Scan