Mẫu template độc đáo cho thuyết trình Mẫu PowerPoint đẹp cho thuyết trình

 • Đánh giá: (10 Đánh giá )
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt tải: 14.810
 • Ngày phát hành: 12/06/2013
 • Ngày cập nhật: 12/06/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Mẫu PowerPoint đẹp được thiết kế bởi Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003 rất ấn tượng, chuyên nghiệp để làm giáo án điện tử, thuyết trình, đồ án, luận văn với thiết kế độc đáo với chủ đề.

Mẫu template độc đáo cho thuyết trình

Mẫu template độc đáo cho thuyết trình

Mẫu template độc đáo cho thuyết trình

Phù hợp Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003.

Bưu ảnh cho sự kiện Bưu ảnh cho sự kiện Template Bưu ảnh cho sự kiện

Bưu ảnh cho sự kiện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Kế hoạch dự án tiếp thị Kế hoạch dự án tiếp thị Template Kế hoạch dự án tiếp thị

Kế hoạch dự án tiếp thị
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 142

Danh mục đầu tư tài chính Danh mục đầu tư tài chính Template Danh mục đầu tư tài chính

Danh mục đầu tư tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Danh sách ngày sinh Danh sách ngày sinh Template Danh sách sinh nhật

Danh sách ngày sinh
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Danh sách học sinh Danh sách học sinh Template Danh sách học sinh

Danh sách học sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Phân tích điểm hòa vốn đơn giản Phân tích điểm hòa vốn đơn giản Template Phân tích điểm hòa vốn đơn giản

Phân tích điểm hòa vốn đơn giản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

Thư mời dự tiệc sinh nhật Thư mời dự tiệc sinh nhật Template thư mời dự tiệc sinh nhật

Thư mời dự tiệc sinh nhật
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 756

Trình bày về chương trình tập luyện và sức khỏe Trình bày về chương trình tập luyện và sức khỏe Template Trình bày về chương trình tập luyện và sức khỏe

Trình bày về chương trình tập luyện và sức khỏe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Album ảnh nghỉ mát ở bãi biển Album ảnh nghỉ mát ở bãi biển Template Album ảnh nghỉ mát ở bãi biển

Album ảnh nghỉ mát ở bãi biển
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Slide chủ đề kinh doanh Slide chủ đề kinh doanh Mẫu trình chiếu chủ đề kinh doanh

Slide chủ đề kinh doanh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.371
Xem thêm Mẫu Office