Mẫu slide trình chiếu đẹp Template PowerPoint trình chiếu đẹp

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Lượt tải: 12.570
 • Ngày phát hành: 12/06/2013
 • Ngày cập nhật: 12/06/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Để hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong công việc thuyết trình và đào tạo, chúng tôi xin gửi tặng các bạn slide mẫu được ưa chuộng, rất phù hợp trong chủ đề giáo dục, đào tạo.

Mẫu Slide trình chiếu đẹp

Mẫu Slide trình chiếu đẹp

Mẫu Slide trình chiếu đẹp

Phù hợp Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003.

Thời gian biểu hàng ngày Thời gian biểu hàng ngày Template Thời gian biểu hàng ngày

Thời gian biểu hàng ngày
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.296

Mẫu slide trình chiếu cho nhiều chủ đề Mẫu slide trình chiếu cho nhiều chủ đề Mẫu PowePoint chuyên nghiệp

Mẫu slide trình chiếu cho nhiều chủ đề
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.684

Kinh phí quảng cáo truyền thông Kinh phí quảng cáo truyền thông Template Kinh phí quảng cáo truyền thông

Kinh phí quảng cáo truyền thông
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Bản trình bày thiên nhiên sinh động Bản trình bày thiên nhiên sinh động Template Bản trình bày thiên nhiên sinh động

Bản trình bày thiên nhiên sinh động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

Báo cáo kiểm duyệt Báo cáo kiểm duyệt Template Báo cáo kiểm duyệt

Báo cáo kiểm duyệt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Chi phí gia đình hàng tháng Chi phí gia đình hàng tháng Template Chi phí gia đình hàng tháng

Chi phí gia đình hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184

Danh sách học sinh Danh sách học sinh Template Danh sách học sinh

Danh sách học sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

Chứng nhận Đào tạo Chứng nhận Đào tạo Template Chứng nhận Đào tạo

Chứng nhận Đào tạo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 285

Bộ tạo sổ cái kế toán Bộ tạo sổ cái kế toán Template Bộ tạo sổ cái kế toán

Bộ tạo sổ cái kế toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279

Thiệp chúc mừng ngày lễ Thiệp chúc mừng ngày lễ Template Thiệp chúc mừng ngày lễ

Thiệp chúc mừng ngày lễ
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358
Xem thêm Mẫu Office