Jig Swap Puzzle 1.0 Trò chơi ghép tranh ảnh

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Realore Studios
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 5,7 MB
 • Lượt xem: 6.283
 • Lượt tải: 4.091
 • Ngày phát hành: 12/02/2010
 • Ngày cập nhật: 21/09/2013
 • Yêu cầu: Windows 95/2000/XP

Giới thiệu

Thở cuộc sống mới vào những hình ảnh thiên nhiên đẹp như tranh bằng cách trao đổi và jigging mẩu ngẫu nhiên. Sắp xếp lại các mảnh để xem hình ảnh. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt tất cả các mảnh vào đúng nơi để hoàn thành mỗi cấp độ. Vui chơi tạo ra thế giới của riêng bạn của thiên nhiên trong Jig Swap Puzzle.

CornerChaos CornerChaos 2.1 Game xếp bi

CornerChaos
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.315

Typing Monster Typing Monster Tiêu diệt quái vật hùng mạnh

Typing Monster
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.132

AquaBall AquaBall Khám phá đáy đại dương

AquaBall
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 814

A Fairy Tale A Fairy Tale Ngăn chặn âm mưu độc ác

A Fairy Tale
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 906

Ball Separation Ball Separation Game tách bóng

Ball Separation
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 393

Veronica and the Book of Dreams Veronica and the Book of Dreams Cứu một thế giới huyền diệu

Veronica and the Book of Dreams
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 848

Pirate Poppers Pirate Poppers Game bắn bi

Pirate Poppers
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 661

4 Elements 4 Elements

4 Elements
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 400

Tuber versus the Aliens Tuber versus the Aliens Phá hủy những tấm pin năng lượng

Tuber versus the Aliens
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 423

Nancy Drew - Treasure in a Royal Tower Nancy Drew - Treasure in a Royal Tower Khám phá bí mật trong lâu đài lịch sử

Nancy Drew - Treasure in a Royal Tower
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 498
Xem thêm Khác