Sun Compass for iOS Công cụ la bàn cho iPhone

 • Đánh giá: (25 Đánh giá )
 • Phát hành: Dieter Saken
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 7,6 MB
 • Lượt xem: 544
 • Lượt tải: 3.986
 • Ngày phát hành: 14/03/2013
 • Ngày cập nhật: 30/12/2013
 • Yêu cầu: iOS 4.3 or later

Giới thiệu

Sun Compass for iOS là ứng dụng xác định vị trí bằng cách tính toán vị trí của mặt trời tại thời điểm đo.

Thao tác khá đơn giản. Người dùng chỉ cần hướng thiết bị sang phía Bắc hoặc hướng về phía mặt trời và nhấn nút tương ứng. Ngoài ra, có thể kéo biểu tượng mặt trời trên la bàn tới vị trí mặt trời thực. Những thao tác này sẽ cùng dẫn tới vị trí chính xác của bạn. 

Minh Lộc

Family by Sygic for iOS Family by Sygic for iOS 1.2 Bộ định vị gia đình cho iPhone/iPad

Family by Sygic for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

Việt ATM Finder for iOS Việt ATM Finder for iOS 1.0 Tìm kiếm địa điểm ngân hàng

Việt ATM Finder for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

BUSITUS for iOS BUSITUS for iOS 1.0 Tìm kiếm tuyến xe buýt gần nhất

BUSITUS for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117

Weather Magic for iOS Weather Magic for iOS 1.2 Ứng dụng thời tiết đa chức năng cho iPhone/iPad

Weather Magic for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Carry for iOS Carry for iOS 1.30 Quản lý địa điểm giải trí cho iPhone/iPad

Carry for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

VKTracking for iOS VKTracking for iOS 1.1 Ứng dụng giúp bạn theo dõi định vị xe

VKTracking for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

EZLife for iOS EZLife for iOS 1.3 Ứng dụng định vị địa điểm

EZLife for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

Google Maps for iOS Google Maps for iOS 2.7 Bản đồ trực tuyến trên iPhone/iPad

Google Maps for iOS
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.578

Clear Day Free for iOS Clear Day Free for iOS 2.6 Ứng dụng thời tiết đẹp mắt cho iPhone/iPad

Clear Day Free for iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 179
Xem thêm Bản đồ - Định vị