Find the Differences Sweet Shop for iOS Game tìm điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36,2 MB
 • Lượt xem: 780
 • Lượt tải: 3.268
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Cùng kiểm tra sự nhanh mắt nhanh tay với trò chơi tìm điểm khác biệt giữa 2 bức tranh – Find the Differences Sweet Shop for iOS.

Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra vị trí chính xác của điểm khác biệt giữa 2 bức tranh và vượt qua 118 level hấp dẫn.

GAME CỔ ĐIỂN ĐỘC ĐÁO:

 • Đồng hồ tính giờ
 • Mỗi lỗi sẽ bị trừ đi thời gian
 • 3 trợ giúp trong game
 • Lưu điểm số và so sánh với bạn bè
 • Tính năng trong phiên bản mới 1.2:
 • Thêm hơn 20 ảnh HD Sweet Shop
 • Bỏ quảng cáo
 • Hỗ trợ thêm nhiều thiết bị
 • Sửa lỗi Time Mode 

Minh Lộc

Doodle Snake For iOS Doodle Snake For iOS

Doodle Snake For iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360

Angry Hills For iOS Angry Hills For iOS

Angry Hills For iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 319

Glow Doodle Snake For iOS Glow Doodle Snake For iOS

Glow Doodle Snake For iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

A Snake For iOS A Snake For iOS

A Snake For iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 379

Snake Classic For iOS Snake Classic For iOS

Snake Classic For iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287

Four in a Row For iOS Four in a Row For iOS

Four in a Row For iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

Minesweeper For iOS Minesweeper For iOS

Minesweeper For iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 534

iBubble Shooter For iOS iBubble Shooter For iOS

iBubble Shooter For iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 333

Broken Sword: The Directors Cut Broken Sword: The Directors Cut

Broken Sword: The Directors Cut
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 618

Jane's Hotel 2: Family Hero For iOS Jane's Hotel 2: Family Hero For iOS

Jane's Hotel 2: Family Hero For iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.141
Xem thêm Game - Trò chơi