Find My Friends for iOS Phần mềm xác định vị trí cho iPhone

 • Đánh giá: (29 Đánh giá )
 • Phát hành: Apple
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 18 MB
 • Lượt xem: 643
 • Lượt tải: 4.406
 • Ngày phát hành: 03/07/2012
 • Ngày cập nhật: 28/06/2012
 • Yêu cầu: iOS 5.0 or later

Giới thiệu

Find My Friends for iOS cho phép người dùng dễ dàng định vị vị trí của bạn bè và người thân từ iPhone/iPad hay iPod Touch.

Find My Friends for iOS

Cài đặt ứng dụng miễn phí này vào thiết bị iOS 5 và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID sử dụng cho iCloud. Người dùng chỉ cần thêm bạn bè bằng cách gửi yêu cầu để xem vị trí hiện tại của họ. Khi người bạn chấp nhận, bạn có thể sử dụng Find My Friends để xem vị trí của họ trên danh sách hoặc trên bản đồ.

Ngoài ra, người dùng có thể chọn chia sẻ vị trí trong khoảng thời gian giới hạn với một nhóm bạn của mình.

Ngôn ngữ hỗ trợ: English, Japanese, French, German, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, Korean, Chinese, Russian, Polish, Turkish, Ukrainian, Arabic, Croatian, Czech, Greek, Hebrew, Romanian, Slovak, Thai, Indonesian, Malay, Catalan, Hungarian, Vietnamese. 

Minh Lộc

Viết CV tự động cho người xin việc for iOS Viết CV tự động cho người xin việc for iOS 1.0

Viết CV tự động cho người xin việc for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214

Tips & Tricks for iOS - iOS 6 Edition Tips & Tricks for iOS - iOS 6 Edition 3.0 Mẹo sử dụng iOS 6

Tips & Tricks for iOS - iOS 6 Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Luật hình sự Việt Nam for iOS Luật hình sự Việt Nam for iOS 1.0 Bộ Luật hình sự

Luật hình sự Việt Nam for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.633

RunKeeper for iPhone RunKeeper for iPhone Chạy bộ cùng iPhone

RunKeeper for iPhone
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358

AppCraft for iOS AppCraft for iOS 1.70 Tự làm ứng dụng di động trên iPhone/iPad

AppCraft for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

English Verbs for iOS English Verbs for iOS Phần mềm học động từ tiếng Anh

English Verbs for iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 560

Shape Collage for iOS Shape Collage for iOS Tạo ảnh dạng cắt dán

Shape Collage for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546

Luật giao thông đường bộ Việt Nam for iOS Luật giao thông đường bộ Việt Nam for iOS 1.0 Câu hỏi về luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ Việt Nam for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.592

VR+: Voice Recorder for iPhone VR+: Voice Recorder for iPhone

VR+: Voice Recorder for iPhone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 882

ProDict EV for iOS ProDict EV for iOS 1.2 Bộ từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

ProDict EV for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 568
Xem thêm Ứng dụng khác