Facebook Photo Grabber for iOS Quản lý ảnh Facebook trên iPhone

 • Đánh giá: (7 Đánh giá )
 • Phát hành: RTC Hubs
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,9 MB
 • Lượt xem: 77
 • Lượt tải: 279
 • Ngày phát hành: 08/01/2012
 • Ngày cập nhật: 18/09/2012
 • Yêu cầu: iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Facebook Photo Grabber for iOS là ứng dụng quản lý album ảnh Facebook dễ dàng trên iPhone/iPad.

Facebook Photo Grabber for iOS

Tính năng:

 • Nâng cấp thiết bị bằng ảnh Facebook yêu thích và trang trí tường
 • Đồng bộ album ảnh Facebook
 • Download nhanh vào thư viện ảnh
 • Hỗ trợ iPhone4, iPhone 3GS/3G/2G và iPod Touch!
 • Điều hướng nhanh và dễ dàng
 • Chia sẻ ảnh yêu thích trên Facebook và Email
 • Lưu làm ảnh nền 

Minh Lộc

iMedia for iOS iMedia for iOS 3.1 Ứng dụng giải trí đa phương tiện

iMedia for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159

Tuyển tập suy ngẫm làm người for iOS Tuyển tập suy ngẫm làm người for iOS 2.0 Sách kỹ năng sống

Tuyển tập suy ngẫm làm người for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Mangoo Talk for Facebook Free (iOS) Mangoo Talk for Facebook Free (iOS) Ứng dụng tương tác đa phương tiện trên Facebook

Mangoo Talk for Facebook Free (iOS)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

Quick N Snow for iOS Quick N Snow for iOS 2.0 MTV theo yêu cầu

Quick N Snow for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Tham khảo xổ số for iOS Tham khảo xổ số for iOS 1.0 Xem kết quả xổ số nhanh nhất

Tham khảo xổ số for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112

Cảm xúc âm nhạc for iOS Cảm xúc âm nhạc for iOS 1.0 Tổng hợp câu truyện cuộc sống

Cảm xúc âm nhạc for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Doraemon Touch Free Doraemon Touch Free 1.1 Tương tác cùng Doraemon

Doraemon Touch Free
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 322

Clip hài for iOS Clip hài for iOS 1.0 Video hài tổng hợp

Clip hài for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237
Xem thêm Ứng dụng giải trí