Bluetooth Photo Share for iOS 1.4.1 Chia sẻ ảnh qua Bluetooth cho iPhone/iPad

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Nathan Peterson
 • Version: 1.4.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt tải: 120
 • Ngày phát hành: 01/10/2012
 • Ngày cập nhật: 01/10/2012
 • Yêu cầu: iOS 3.0 or later

Giới thiệu

Bluetooth Photo Share for iOS hỗ trợ chuyển ảnh, danh bạ giữa các thiết bị iPhone/iPad thông qua kết nối Bluetooth.

Tính năng:

 • Không giảm chất lượng ảnh hoặc nén ảnh trước khi chuyển
 • Chuyển số liên lạc trong danh bạ
 • Hiển thị màn hình chuyển dữ liệu bao gồm thumbnail xem trước ảnh và nút Cancel để người chuyển quyết định hủy thao tác
 • Hiển thị danh sách cuộn các thumbnail và kích cỡ file
 • Xem album ảnh đã lưu
 • Chọn nhiều ảnh cùng lúc 

Minh Lộc

Old Photo Effect for iOS Old Photo Effect for iOS Hiệu ứng ảnh cổ điển cho iPhone

Old Photo Effect for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 384

Drawing Pro for iOS Drawing Pro for iOS Phần mềm vẽ tranh trên iPhone

Drawing Pro for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 988

PhotoStackr for Facebook for iOS PhotoStackr for Facebook for iOS 1.9 Quản lý ảnh Facebook cho iPhone/iPad

PhotoStackr for Facebook for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Photo Rainbow Free for iOS Photo Rainbow Free for iOS Thêm hiệu ứng cầu vồng vào ảnh

Photo Rainbow Free for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 288

Ultimate Photo Editor Lite for iOS Ultimate Photo Editor Lite for iOS Phần mềm chỉnh sửa ảnh tối ưu cho iPhone

Ultimate Photo Editor Lite for iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189

Photo Editor 150+ in 1 Lite for iOS Photo Editor 150+ in 1 Lite for iOS Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho iPhone

Photo Editor 150+ in 1 Lite for iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510

Photo Wall Lite for iOS Photo Wall Lite for iOS Phần mềm tạo ảnh cắt dán cho iPhone

Photo Wall Lite for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 302

Valentine Cam for iOS Valentine Cam for iOS 1.0 Hiệu ứng ảnh Valentine cho iPhone/iPad

Valentine Cam for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Transferable for iOS Transferable for iOS 1.01 Phần mềm chuyển ảnh từ iPhone sang PC

Transferable for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247
Xem thêm Chụp & Xử lý ảnh