Mozilla Firefox 12 Trình duyệt web siêu tốc

 • Đánh giá: (34 Đánh giá )
 • Phát hành: Mozilla
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 15,6 MB
 • Lượt xem: 139.426
 • Lượt tải: 154.460
 • Ngày phát hành: 25/04/2012
 • Ngày cập nhật: 10/12/2012
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Giới thiệu

Mozilla Firefox là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng.

Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang hơn trình duyệt khác và một số tính năng mà bạn có thể sử dụng mỗi khi trực tuyến.

Mozilla Firefox

Những điểm mới trong phiên bản 12.0: 

- Phiên bản 12 giúp cho Firefox cập nhật dễ dàng hơn.

- Thêm số dòng vào Page Source.

- Cải thiện kết quả tìm kiếm "Find in Page".

- Sửa nhiều lỗi hơn.

Đặng Hương

Incredible StartPage 0.6.6 Incredible StartPage 0.6.6

Incredible StartPage 0.6.6
 • Phát hành: Visibotech
 • Bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện mặc định New Tab Page trong Google Chrome và muốn điều gì đó hữu ích và nghệ thuật hơn ? Vậy hãy thử nghiệm với mở rộng Incredible StartPage thú vị sau đây.
 • Windows
 • Dung lượng: 185 KB
 • Yêu cầu: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7, Google Chrome
 • Tìm thêm: Tạo trang New Tab Visibotech trình duyệt Chrome Google Chrome
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.979

Avant Browser Ultimate Avant Browser Ultimate 2013 build 20 Trình duyệt web nhanh và an toàn

Avant Browser Ultimate
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 675

Mozilla Firefox 29 Mozilla Firefox 29 Beta 2 Trình duyệt web thử nghiệm phiên bản mới

Mozilla Firefox 29
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.529

Mozilla Firefox 14 Mozilla Firefox 14 Trình duyệt Web

Mozilla Firefox 14
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95.810

Stylish for Firefox Stylish for Firefox

Stylish for Firefox
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.261

Multi-Browser Viewer Multi-Browser Viewer 4.5 Xem trước website bằng các trình duyệt khác nhau

Multi-Browser Viewer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.022

MR Tech Local Install 5.3.2.5 MR Tech Local Install 5.3.2.5

MR Tech Local Install 5.3.2.5
 • Phát hành: MR Technical Solutions
 • Một trong các chức năng hữu ích nhất của plug-in này là nút restart FF, giúp đóng trình duyệt và mở lại ngay lập tức với đầy đủ các tab đang sử dụng...
 • Windows
 • Dung lượng: 273,2 KB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, Mozilla Firefox 1.0 - 3.0a1
 • Tìm thêm: MR Tech Local Install 5.3.2.5 MR Tech Local Install
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.071

FastStone 4in1 Browser 1.3 FastStone 4in1 Browser 1.3

FastStone 4in1 Browser 1.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.970

FireTune for Firefox FireTune for Firefox Kết nối mạng với Firefox nhanh hơn

FireTune for Firefox
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.764

Mozilla Firefox 6.0 Mozilla Firefox 6.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 6.0
 • Phát hành: Mozilla
 • Mozilla Firefox 6.0 là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng. Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang
 • Windows
 • Dung lượng: 13,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
 • Tìm thêm: Mozilla Firefox 6 mozilla firefox 6.0.2 mozilla firefox6.0 trình duyệt firefox browser
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 500.470
Xem thêm Trình duyệt