My Links

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 245 KB
 • Lượt xem: 420
 • Lượt tải: 401
 • Ngày phát hành: 25/10/2010
 • Ngày cập nhật: 25/10/2010
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

Giới thiệu

My Links giúp bạn tạo một cách tự động các trang web của Internet Favorites mà không cần biết một chút kiến thức nào về HTML. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn một hoặc một nhóm hoặc tất cả thư mục để nhóm vào trang của mình. Sau đó gửi đi như một đính kèm email, post lên trang web hoặc lưu lại để tham chiếu nhanh.

LanTalk XP 2.93 LanTalk XP 2.93

LanTalk XP 2.93
 • Phát hành: Cezeo Software
 • LanTalk XP có chức năng tương tự như một trình tin nhắn tức thời (IM) trong hệ thống mạng nội bộ (LAN), nếu như Y!M là trình tin nhắn dùng cho Internet thì LanTalk sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của Y!M trong mạng LAN.
 • Windows
 • Dung lượng: 881 KB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
 • Tìm thêm: LAN Windows XP tin nhắn Internet Y!M chat
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.046

BlueAuditor BlueAuditor Kiểm tra các kết nối Bluetooth

BlueAuditor
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.628

10-Strike Connection Monitor 10-Strike Connection Monitor Phần mềm điều khiển truy cập mạng chia sẻ

10-Strike Connection Monitor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 449

Intel Wireless Laptop Router Intel Wireless Laptop Router

Intel Wireless Laptop Router
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.017

Atelier Web Remote Commander Atelier Web Remote Commander 10.0 Quản trị từ xa

Atelier Web Remote Commander
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.001

GoTrusted Secure Tunnel GoTrusted Secure Tunnel

GoTrusted Secure Tunnel
 • Phát hành: GoTrusted
 • GoTrusted Secure Tunnel giúp đảm bảo sử dụng Internet an toàn, ẩn danh bằng cách tạo một đường bảo mật tốc độ cao có thể mã hóa tất cả lưu lượng của bạn (E-mail, Web, IM, VoIP, FTP, P2P) tại bất kì điểm truy cập WiFi nào hoặc mạng có dây nào với giao thức
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/2008/7
 • Tìm thêm: GoTrusted Secure Tunnel 2.3.0.5 sử dụng Internet an toàn ẩn danh ẩn địa chỉ IP ẩn IP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 693

Pointstone Internet Accelerator Pointstone Internet Accelerator

Pointstone Internet Accelerator
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 791

Elcomsoft Wireless Security Auditor Elcomsoft Wireless Security Auditor

Elcomsoft Wireless Security Auditor
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.255

Maryfi Maryfi Biến laptop thành trạm phát Wifi

Maryfi
 • Đánh giá: 126
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124.273

Turn Off the Lights Turn Off the Lights

Turn Off the Lights
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.243
Xem thêm Phần mềm mạng