iMacros for Firefox 6.6.5.0

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: iOpus
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 293 KB
 • Lượt xem: 3.912
 • Lượt tải: 2.894
 • Ngày phát hành: 30/04/2010
 • Ngày cập nhật: 30/04/2010
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT, Firefox 3.0 – 3.7a1pre

Giới thiệu

Bạn đã từng sử dụng macro trong Word/Excel thì sẽ hiểu Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên. Ngoài ra, Macro có thể chạy lại hay thay đổi bất cứ lúc nào. Với add-ons iMacros, bạn có thể tạo macro với Firefox.

iMacro cho phép bạn ghi lại một loạt thao tác với chuột và text và chạy lại bất cứ lúc nào. Ví dụ: bạn có thể thiết lập một macro để mở bản báo cáo thuế từ mạng Intranet của công ty và nhập vào đó số ID cũng như những thông tin khác của bạn một cách tự động. Macro có thể được tạo, sửa đổi và truy cập từ sidebar xuất hiện sau khi bạn cài add-ons. Có khoảng 20 macro thường được ứng dụng trên iMacro như: giải nén dữ liệu từ bảng, điền forms sẵn có và lưu giữ lại các trang...

Theo XHTT

Mozilla Optimizer Mozilla Optimizer

Mozilla Optimizer
 • Phát hành: ComputerBase
 • Mozilla Optimizer là công cụ dùng để tối ưu hóa các thiết lập của Mozilla, Mozilla Firefox và Netscape nhằm tăng tốc độ load page của chương trình.
 • Windows
 • Dung lượng: 228 KB
 • Yêu cầu: mọi Windows
 • Tìm thêm: Mozilla Optimizer
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.492

Opera Portable Edition Opera Portable Edition

Opera Portable Edition
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.235

Tweak IE 1.0 Tweak IE 1.0

Tweak IE 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.317

Mozilla Firefox Portable Mozilla Firefox Portable 27.0 Trình duyệt Web không cần cài đặt

Mozilla Firefox Portable
 • Đánh giá: 416
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247.021

CometBird CometBird

CometBird
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 800

Lunascape Lunascape

Lunascape
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.094

IE 7 Tweak Utility IE 7 Tweak Utility

IE 7 Tweak Utility
 • Phát hành: IntelliNavigator Inc
 • Phần mềm IE 7 Tweak Utility cho phép bạn thay đổi các thiết lập trong Internet Explorer 7. Ẩn/Loại bỏ thanh tìm kiếm, các nút lệnh, hay thực đơn chính.
 • Windows
 • Dung lượng: 810 KB
 • Yêu cầu: mọi Windows
 • Tìm thêm: IE 7 Tweak Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.122

Mouseless Browsing 0.5.1 Mouseless Browsing 0.5.1

Mouseless Browsing 0.5.1
 • Phát hành: Rudolf Noe
 • Hoàn toàn "bỏ rơi" chuột khi lướt web với "phụ kiện" Mousless Browsing dành cho Firefox...
 • Windows
 • Dung lượng: 71 KB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, Mozilla Firefox 3.0 - 3.0.*
 • Tìm thêm: firefox trình duyệt Mouseless browser add-ons
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.870

FastStone 4in1 Browser 1.3 FastStone 4in1 Browser 1.3

FastStone 4in1 Browser 1.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.970

Capture Flash Capture Flash 3.2 Download file Flash trên web

Capture Flash
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.127
Xem thêm Trình duyệt