HxD Hex Editor 1.7.7.0 Công cụ kiểm tra và chỉnh sửa các tập tin

 • Đánh giá: (8 Đánh giá )
 • Phát hành: Mael Horz
 • Version: 1.7.7.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 852 KB
 • Lượt xem: 42.012
 • Lượt tải: 34.352
 • Ngày phát hành: 04/07/2009
 • Ngày cập nhật: 24/05/2013
 • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT 4/2000/XP/2003/Vista

Giới thiệu

HxD Hex là bộ biên tập hex nhanh chóng, bao gồm viết đĩa raw, chỉnh sửa RAM ngoại và chuyển các file của bất kỳ dạng nào.

Windows 8 Consumer Preview Windows 8 Consumer Preview Hệ điều hành Windows 8

Windows 8 Consumer Preview
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.471

Startup Delayer Standard Startup Delayer Standard 3.0 Tăng tốc độ khởi động Windows

Startup Delayer Standard
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.369

DiskSmartView 1.02 DiskSmartView 1.02

DiskSmartView 1.02
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 532

ServiWin 1.38 ServiWin 1.38

ServiWin 1.38
 • Phát hành: NirSoft
 • ServiWin là một phần mềm miễn phí cho phép bạn nhanh chóng xem các driver được cài đặt hoặc các dịch vụ và sửa đổi các thiết lập của chúng...
 • Windows
 • Dung lượng: 55,3 KB
 • Yêu cầu: Windows 2K/NT/XP/Server 2K3-2K8/Vista/7
 • Tìm thêm: ServiWin driver service nirsoft windows driver html tiện ích windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 508

SterJo Key Finder Portable SterJo Key Finder Portable 1.6 Phần mềm khôi phục Product Key cho Windows

SterJo Key Finder Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 626

NiceCopier (64-bit) NiceCopier (64-bit)

NiceCopier (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 329

Complete System Tuneu Complete System Tuneu 2.1 Tối ưu hóa hiệu suất máy tính

Complete System Tuneu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 830

Wondershare Time Shuttle 1.0.12 Wondershare Time Shuttle 1.0.12

Wondershare Time Shuttle 1.0.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 588

Metro UI Tweaker for Windows Metro UI Tweaker for Windows Công cụ tùy chỉnh Windows 8

Metro UI Tweaker for Windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.946

ReadyFor4GB for Windows 7 32-bit ReadyFor4GB for Windows 7 32-bit Giúp Windows 7 32-bit nhận đủ 4GB RAM

ReadyFor4GB for Windows 7 32-bit
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.941
Xem thêm Khác