HP LaserJet 1018/1018s Driver máy in HP

 • Đánh giá: (134 Đánh giá )
 • Phát hành: HP
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,7 MB
 • Lượt xem: 82.551
 • Lượt tải: 78.812
 • Ngày phát hành: 22/10/2013
 • Ngày cập nhật: 23/04/2014
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1

Giới thiệu

 • Gói này cung cấp driver và phần mềm trợ giúp cho việc cài đặt thiết bị được kết nối qua cổng USB 2.0 tốc độ cao.
 • Gói này không hỗ trợ cho việc nâng cấp driver hoặc cài đặt thiết bị được kết nối mạng.
  Hỗ trợ các thiết bị máy in Plug and Play

Hướng dẫn

Trước khi bắt đầu quá trình download phần mềm cài đặt bạn phải đảm bảo máy in đã thiết lập đúng cách.

 • Đóng tất cả các chương trình bảo vệ màn hình, trình diệt virus và các chương trình khác đang chạy trên máy tính.
 • Kích vào Download Now và hộp thoại File Download xuất hiện.
 • Chọn Save và hộp thoại Save As xuất hiện
 • Chọn vị trí lưu file và điều hướng tới vị trí đã lưu khi quá trình download hoàn thiện.
 • Kích đúp vào file để giải nén các driver vào vị trí thích hợp (mặc định là C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet 1018 Drivers). Tuy nhiên bạn có thể thay đổi đường dẫn và tên thư mục.

Thực hiện theo các bước hướng dẫn để cài đặt.

Canon CP-330 Printer Driver 3.2.0 Canon CP-330 Printer Driver 3.2.0

Canon CP-330 Printer Driver 3.2.0
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: Canon CP-330...
 • Windows
 • Dung lượng: 3 MB
 • Yêu cầu: Windows 9X / Windows ME / Windows NT / Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: Canon CP-330
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.693

HP Photosmart A310 series Driver HP Photosmart A310 series Driver 7.0 Driver máy in ảnh HP

HP Photosmart A310 series Driver
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.138

Canon SELPHY CP720 Printer Driver 3.3 Canon SELPHY CP720 Printer Driver 3.3

Canon SELPHY CP720 Printer Driver 3.3
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: SELPHY CP720...
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: Canon SELPHY CP720 CP720
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.191

Canon PC-D340 Printer Driver 9xME 1.10 Canon PC-D340 Printer Driver 9xME 1.10

Canon PC-D340 Printer Driver 9xME 1.10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 569

Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.0.0 Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.0.0

Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.0.0
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: SELPHY CP400 ...
 • Windows
 • Dung lượng: 3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: Canon SELPHY CP400 CP400
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.573

Canon Digital Printer CD-300 Driver 1.0.0 Canon Digital Printer CD-300 Driver 1.0.0

Canon Digital Printer CD-300 Driver 1.0.0
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: Canon Digital Printer CD-300...
 • Windows
 • Dung lượng: 156 KB
 • Yêu cầu: Windows 9X / Windows ME
 • Tìm thêm: Canon CD-300 Canon Digital
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.235

Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.4 Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.4

Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.515

Canon PC-D340 Printer Driver Vista32 3.00 Canon PC-D340 Printer Driver Vista32 3.00

Canon PC-D340 Printer Driver Vista32 3.00
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.090

Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10 Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10

Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10
 • Đánh giá: 144
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 466.422

Canon PC-D320 Printer Driver 9xME 1.10 Canon PC-D320 Printer Driver 9xME 1.10

Canon PC-D320 Printer Driver 9xME 1.10
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: FAX-L400 , PC-D320 , PC-D340 ...
 • Windows
 • Dung lượng: 3,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 9X / Windows ME
 • Tìm thêm: Canon PC-D320 D320
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.089
Xem thêm Máy In