HDD Regenerator HDD Regenerator bổ sung khả năng tạo USB Flash có khả năng khởi động

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: Dmitriy Primochenko
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,4 MB
 • Lượt xem: 19.952
 • Lượt tải: 19.789
 • Ngày phát hành: 10/01/2011
 • Ngày cập nhật: 08/11/2011
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7

Giới thiệu

Nếu bạn cảm thấy ổ cứng trên máy tính có gì bất ổn, quá trình khởi động windows chậm chạp, khó khăn. Chắc chắn một điều là nó đã bị các lỗi về vật lý, do nó chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng chỉ còn cách là làm thế nào để sửa chữa lại chứ không thể nào bỏ đi được.

Thay vì tốn nhiều tiền để thuê “trị bệnh” cho ổ cứng, bạn chỉ cần có phần mềm HDD Regenerator 2011 là mọi việc đều không trở nên khó khăn nữa. Do chương trình không có khả năng sửa chữa Bad Sector trực tiếp trên hệ điều hành Windows mà chỉ cho phép sử dụng trong môi trường DOS. Vì thế HDD Regenerator sẽ tạo một đĩa mềm chứa chương trình sửa chữa có khả năng Boot.

Công việc này không đòi hỏi bạn phải tốn nhiều công sức và thời gian. Trước hết bạn cho đĩa mềm vào ổ sau đó khởi động chương trình. Trên giao diện chính nhắp vào menu Regeneration và chọn mục Create Bootable Diskette. HDD Regenerator sẽ tiến hành format và chép chương trình vào đĩa mềm đó.

* Lưu ý: Nếu bạn chạy file exe trong Windows XP nó sẽ giúp bạn chọn một trong hai là tạo ra một đĩa CD tự boot cứu hộ đĩa cứng, hoặc là đĩa mềm cũng có tính chất auto boot.

Theo XHTT

Disney Characters Wallpapers Disney Characters Wallpapers

Disney Characters Wallpapers
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.321

ScreenCamera ScreenCamera 3.0 Biến màn hình máy tính thành webcam

ScreenCamera
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.598

Window7 Theme Dream Flow Window7 Theme Dream Flow Theme hình thiên nhiên

Window7 Theme Dream Flow
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.286

ExifDataView ExifDataView Thông tin về tập tin hình ảnh jpg

ExifDataView
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 755

Paragon Go Virtual (64-bit) Paragon Go Virtual (64-bit)

Paragon Go Virtual (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 723

Windows Virtual PC Windows Virtual PC 6.1 Chạy nhiều hệ điều hành trên một máy tính

Windows Virtual PC
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.324

Smart Start Menu Smart Start Menu

Smart Start Menu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 443

Complete System Tuneu Complete System Tuneu 2.1 Tối ưu hóa hiệu suất máy tính

Complete System Tuneu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 830

PerformanceTest PerformanceTest

PerformanceTest
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.633

SE-TrayMenu Portable SE-TrayMenu Portable

SE-TrayMenu Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 325
Xem thêm Khác