Google Books Download 3.0.1.309

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: eBook Converter
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 8.313
 • Lượt tải: 6.078
 • Ngày phát hành: 07/04/2010
 • Ngày cập nhật: 07/04/2010
 • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7

Giới thiệu

Sách của Google book có thể xem trực tuyến nhưng không có cách nào để làm cho các nội dung offline sẵn có một cách dễ dàng. Google Books Download là một ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng cho phép bạn tải về nhiều phần hoặc toàn bộ sách theo định dạng PDF. Nó khá là dễ sử dụng như một trình duyệt, chỉ cần một nhấp chuột để tải về bất kỳ cuốn sách nào sẵn có từ Google books.

(theo Softpedia)

Averatec Laptop to Hotspot Converter Averatec Laptop to Hotspot Converter

Averatec Laptop to Hotspot Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 750

The Weather Channel The Weather Channel Dự báo thời tiết chính xác

The Weather Channel
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 177

InfoTag Magic 1.0 InfoTag Magic 1.0

InfoTag Magic 1.0
 • Phát hành: ContextMagic com
 • InfoTag Magic là một chương trình rất hữu dụng vì nó có thể cung cấp thông tin thuộc tính của các tập tin thông qua những dòng chú thích nhỏ (còn gọi là tooltip) khi bạn rê chuột vào tập tin tương ứng.
 • Windows
 • Dung lượng: 153 KB
 • Yêu cầu: mọi Windows
 • Tìm thêm: tập tin chương trình mp3 âm thanh ContextMagic.com
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.020

Flash Memory Toolkit 1.2 Flash Memory Toolkit 1.2

Flash Memory Toolkit 1.2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.222

Pepperplate for Windows 8 Pepperplate for Windows 8 Cung cấp công thức nấu ăn

Pepperplate for Windows 8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Faster Than Ever 2.0.5.9 Faster Than Ever 2.0.5.9

Faster Than Ever 2.0.5.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.247

HD View HD View Xoay và zoom hình ảnh lớn

HD View
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.388

Vegasaur Vegasaur 1.8 Công cụ chỉnh sửa hiệu quả cho Sony Vegas Pro

Vegasaur
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Photocopier Photocopier 3.05 Biến scaner thành máy photocopy

Photocopier
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.628

Free Registry Fix 3.9 Free Registry Fix 3.9

Free Registry Fix 3.9
 • Phát hành: Promosoft
 • Phần mềm có khả năng tìm kiếm mọi vấn đề lỗi phát sinh từ registry qua đó nó cung cấp cho chúng ta các tùy chọn để tối ưu máy mình.
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
 • Tìm thêm: registry hệ thống PC tối ưu hóa Promosoft
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.436
Xem thêm Phần mềm khác