FreeSpell 4.5 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: HCI Design
 • Version: 4.5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,7 MB
 • Lượt xem: 3.136
 • Lượt tải: 3.356
 • Ngày phát hành: 23/11/2012
 • Ngày cập nhật: 23/10/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

FreeSpell 4.5 là một chương trình kiểm tra chính tả làm việc trong bất kỳ môi trường Windows nào. Bạn có thể cấu hình FreeSpell để kiểm tra chính tả bằng cách kết hợp với phím nóng cụ thể nào đó.

Bạn phải lựa chọn văn bản trước khi bạn bắt đầu khởi động FreeSpell. Khi bạn nhấn phím nóng kiểm tra chính tả, một cửa sổ lệnh DOS sẽ mở ra với các văn bản, “nêu bật” những từ có thể sai chính tả và cung cấp các gợi ý chính tả. Khi kiểm tra chính tả đóng lại, chính tả của các từ ngữ bạn thay thế sẽ được tự động sửa chữa bên trong văn bản được lựa chọn.

Theo XHTT

NDT English Test NDT English Test 1.0 Phần mềm trắc nghiệm tiếng Anh

NDT English Test
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.283

Multi Maze Mountain Multi Maze Mountain

Multi Maze Mountain
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.588

Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator 3.5 Tạo video hướng dẫn, bài thuyết trình

Wondershare DemoCreator
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 659

Smart Math Calculator Smart Math Calculator

Smart Math Calculator
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.237

Learn Chinese Character 1.0 Learn Chinese Character 1.0 Học tiếng Trung trên máy tính

Learn Chinese Character 1.0
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.457

English Tooltip Pro English Tooltip Pro 1.0 Phần mềm học từ vừng tiếng Anh

English Tooltip Pro
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.805

Word List Expert Word List Expert

Word List Expert
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 561

WordBanker WordBanker 6.4 Kiểm tra trình độ tiếng Anh

WordBanker
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.486

NetOp School NetOp School

NetOp School
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.288

Math Flight Math Flight

Math Flight
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.295
Xem thêm Hỗ trợ học tập